Procesorowy atak wirtualnych klonów

Fizyczne mnożenie procesorów w obudowach nie ma sensu - taki wniosek płynie z IDF-u, forum technologicznego Intela, na którym tym razem dominują wielordzeniowe procesory, wirtualizacja komputerów oraz wielowątkowe, jednoczesne przetwarzanie danych. Już za rok, dwa, jeden "blaszak" będzie w pełni niezależnie wykonywał zadania, do których dotychczas oddelegować trzeba było kilka samodzielnych pecetów.