Producenci zainteresowani RFID

Według nowego raportu Datamonitor, producenci w Europie i Ameryce Północnej przekonują się do RFID (radio frequency identification ). Według raportu wdrożenia technologii coraz częściej dokonywane są "z własnej woli", a nie pod naciskiem zewnętrznym, np. ze strony sieci jak Wal Mart.

Badanie oparto na badaniu przeprowadzonym wśród 150 menedżerów ds informatyki z największych firm wytwórczych z Europy i Ameryki Północnej. 60% badanych firm pracuje już nad swoimi projektami RFID. U 90% producentów ich projekty RFID będą dotyczyć przede wszystkim integracji systemów i danych. Największe przeszkody we wprowadzeniu zastosowania RFID to niedojrzałość technologii i standardów.

Datamonmitor pytał także o inne najważniejsze obszary wydatków dla producentów w br. Wydatki koncentrować się będą wokół ERP i CRM. Nie będzie to natomiast dotyczyć raczej grid computing - łączenia komputerów w sieci: według 90% badanych menedżerów w ich firmie nie znajduje to zastosowania na żadnym etapie życia produktu. Z kolei 80% twierdzi, ze także utility computing - wykorzystywanie mocy obliczeniowej na żądanie nie znajduje w firmie zastosowania, czy to przy planowaniu zasobów czy przy wykonaniu i nadzorowaniu łańcucha dostaw. Zdaniem analityków Datamonitor w przyjmowaniu tych udoskonaleń przeszkadza sposób, w jaki usiłują sprzedawać je ich dostawcy - nie jako korzyść w prowadzeniu biznesu, ale raczej jako "nowinkę".


Zobacz również