Produkcja drgnęła

Wartość produkcji przemysłowej od maja br. nieznacznie wzrosła - wynika ze wstępnych danych przedstawionych przez GUS.

Według wstępnych danych przedstawionych przez GUS, produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych była w czerwcu br. o 6,2% większa w porównaniu z majem br., ale wciąż o 4,3% niższa niż przed rokiem. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym zmiana wynosiła odpowiednio +1,7% w porównaniu z ubiegłym miesiącem i -5,6% w porównaniu z czerwcem 2008 r. W okresie styczeń-czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 8,3% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

W porównaniu z ub. rokiem produkcja była niższa w 21 spośród 34 działów przemysłu; m.in. w produkcji metali - o 34,1%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 23,0%, w produkcji maszyn i urządzeń - o 19,3%. Wzrost produkcji odnotowano m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 33,5%, napojów - o 16,4% i urządzeń elektrycznych - o 7,1%.

GUS podał także wstępne dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej w czerwcu br. Jej wartość wyrażona w cenach stałych była w czerwcu br. o 0,6% wyższa niż przed rokiem i o 16,3% większa w porównaniu z majem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym wartości te pozostają wyższe o odpowiednio 0,4 i 1,2%. W porównaniu z majem br. wzrost poziomu produkcji wystąpił we wszystkich działach budownictwa.