Profil z kwietnia

I-metria podała wyniki badania Prawdziwy Profil z kwietnia - przedstawiamy teraz część badania dotyczącą ruchu na witrynach internetowych czterech objętych porozumieniem sieci reklamowych.

Profil z kwietnia

Badanie obejmuje obecnie witryny zrzeszone w czterech sieciach reklamowych - AdNet, ARBOmedia, IDMnet i Qnet. Teoretycznie do objęcia badaniem zgłaszać mogą się także witryny niezależne, jednak zaobserwowaliśmy tylko jeden taki przypadek (serwis WWW magazynu Chip). Badanie składa się z części site-centric, obejmującej audyt ruchu na witrynach realizowany przez system Gemius oraz badanie ankietowe wybranych użytkowników. Poniżej przedstawiamy wyniki badania oglądalności witryn z kilku najciekawszych naszym zdaniem kategorii.

Badanie daje także pewne wyobrażenie o podziale rynku e-reklamy pomiędzy sieci. Pod względem liczby odsłon zdecydowanie przewodzą IDMnet - 292,8 mln i Ad.net - 221 mln przed ARBOmedia (35 mln odsłon) i Qnet (4,5 mln odsłon). Pod względem liczby użytkowników dysproporcje są już mniej widoczne: Ad.net - 3,4 mln użytkowników, IDMnet - 2,2 mln, ARBOmedia - 1,38 mln, a Qnet - 0,38 mln.

Łączna liczba użytkowników na wszystkich witrynach objętych badaniem kategorii wyniosła w kwietniu 3,778 mln, w sumie dokonali oni prawie 559 mln odsłon. Przeciętny użytkownik w kwietniu na badanych witrynach spędził łącznie 3 godz. 52 minuty.

Zdecydowanie najliczniejszą publiczność ma kategoria witryn "społeczność" - 2,58 mln użytkowników w kwietniu. Najwyższe miejsca zajęły w tym rankingu w kwietniu witryny "komunikacyjne" - 1,79 mln użytkowników, "rozrywkowe" - 1,55 mln użytkowników, "technologiczne" - 1,26 mln użytkowników, "biznesowe" - 1,17 mln i "e-commerce" - 1,17 mln.

Jednocześnie pod względem łącznej liczby odsłon najwyżej plasuje się kategoria "e-commerce" - 244 mln, "komunikacja" - 117,4 mln. Kolejne miejsca zajęły witryny rozrywkowe - 52 mln odsłon, "społeczności" - 34,5 mln, "biznesowe" - 27,9 mln i "technologia" - 24 mln, "edukacja" - 14,55 mln i "informacyjne" - 12,58 mln.

Najwięcej czasu, jak można z góry zakładać, użytkownicy spędzają na witrynach "komunikacyjnych" (3 godz. 52 min w kwietniu). Kolejne miejsca zajęły łącznie witryny z kategorii "e-commerce (2 godz. 7 minut), "sportowe" - 43 minuty, podczas gdy np. "technologiczne" - 25 minut a informacyjne - 25 minut.

Wśród witryn "społecznych najwięcej odsłon i użytkowników przypadło na strony podkategorii prv.pl (strony w domenie .prv.pl) - 2,51 mln użytkowników i 27 mln odsłon. Badanie podaje także wyniki witryny Pajacyk - w kwietniu odwiedziło ją 118 tys. użytkowników, którzy dokonali 3,68 mln odsłon, spędzając na niej średnio niemal 43 minuty. W kategorii witryn komunikacyjnych zdecydowanie najlepiej wypada strona komunikatora Gadu Gadu - odwiedziło ją 1,6 mln użytkowników, którzy dokonali 112 mln odsłon (w badaniu nie podano danych obecnego w PP komunikatora Tlen). Przeciętnie spędzili na niej 3 godziny 48 minut.

Wśród serwisów biznesowych najwięcej użytkowników miał w kwietniu portal Panorama Firm - 269,5 tys., przy 6,87 mln odsłon. Kolejne miejsca zajmowały Infor - 187,2 tys. użytkowników (przy 2,2 mln odsłon), Money.pl - 161,9 tys. użytkowników (1,5 mln odsłon), Polskie Książki Telefoniczne - 150,9 tys. użytkowników (2,02 mln odsłon), Bankier.pl - 83,8 tys. (1,65 mln odsłon), Eprawnik - 82 tys. (o,55 mln odsłon), PIT - 67 tys. (0,4 mln odsłon), Gazeta Prawna - 62,4 tys. przy 0,6 mln odsłon, Trader.pl - 61,3 tys. odsłon przy 0,22 mln odsłon, Jobs - 51 tys. użytkowników i 0,5 mln odsłon, Elfin - 45 tys. użytkowników i 0,34 mln odsłon, Tf.pl - 44 tys. i 0,28 mln odsłon. Następny w rankingu serwis Parkietu (41,67 tys.). Najwięcej odsłon odnotowała Panorama Firm (6,87 mln), a najdłuższy średni czas wizyty - 5 godz. 7 minut - Rynek.owg (dla porównania drugi pod względem długości wizyty Parkiet miał średnią wizytę trwającą 2 godz. 28 minut).

Wśród witryn informacyjnych największą liczbą użytkowników poszczycić mógł się w kwietniu serwis Radiozet (159 tys. użytkowników, 2,23 mln odsłon), wyprzedzając witrynę Trójmiasto - 137 tys. użytkowników, 2,6 mln odsłon) i stronę WWW tygodnika Wprost (90 tys. użytkowników i 0,78 mln odsłon). Zdecydowanie najwięcej odsłon miał jednak serwis internetowy Superexpress.com - 3,7 mln przy 83,5 tys. użytkowników, który ponadto w tej kategorii absorbowałw najwięększym stopniu swoich użytkowników (średnia wizyta trwała ponad 1 godz.).

Wśród objętych badaniem witryn e-commerce'owych z kolei zdecydowanie przewodzi serwis aukcyjny Allegro - 1,16 mln użytkowników i 243 mln odsłon. Średni użytkownik tej e-aukcji spędził na jej stronach 2 godz. 8 minut.