Profil zamiast bezpiecznego e-podpisu

MSWiA postanowiło upowszechnić elektroniczną formę komunikacji obywateli z urzędami, którą oferują urzędy od 1 maja i zapowiedziało możliwość tymczasowego zastąpienia drogiego i mało rozpowszechnionego bezpiecznego e-podpisu zaufanym profilem.

Od 1 maja wszystkie urzędy mają obowiązek przyjmowania od interesantów dokumentów elektronicznych. Powszechnie uważa się jednak, że ze względu na konieczność podpisywania ich podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym z możliwości tej będą korzystali nieliczni. "Wymaganie posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym przy składaniu dokumentów elektronicznych do urzędu, stanowi obecnie barierę w powszechnym korzystaniu z tego udogodnienia" - przyznaje Wioletta Paprocka, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

MSWiA postanowiło upowszechnić elektroniczną formę komunikacji obywateli z urzędami i planuje w najbliższym czasie przejściowo, czyli do czasu upowszechnienia podpisu elektronicznego w kontekście planowanych zmian w ustawie o podpisie elektronicznym, wprowadzenie na platformie ePUAP tzw. zaufanego profilu. Profil będzie wymagał jednorazowej wizyty w urzędzie w celu potwierdzenia danych obywatela. Po weryfikacji danych urząd będzie mógł nadać interesantowi etykietę zaufanego profilu, dzięki której obywatel będzie mógł korzystać z niektórych usług na platformie ePUAP bez obowiązku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jak poinformowała Wioletta Paprocka, rzecznik prasowy MSWiA zaufany profil powinien zostać wprowadzony w pierwszej połowie roku, jednak terminy jego wdrożenia nie są jeszcze ustalone.