Profile dla studentów

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu podczas prowadzenia zajęć praktycznych będzie wykorzystywać elektroniczny system bankowy Profile.

Na mocy umowy zawartej między firmami Sanchez i ComputerLand oraz Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu uczelnia ta, jako pierwsza na świecie udostępni studentom do zajęć praktycznych scentralizowany system bankowy Profile autorstwa firmy Sanchez Computer Associates z USA.

Dzięki temu wrocławscy studenci będą mogli w praktyce poznać światowy system do obsługi transakcji bankowych. Przygotowano go w polskiej wersji językowej i dostosowano do przepisów prawnych polskiej bankowości. Według szacunków w ciągu roku akademickiego z systemem Profile zapozna się ok. 200 studentów. Jak twierdzą władze AE, pozwoli on na ugruntowanie wiedzy i sprawdzenie omawianych na wykładach mechanizmów na rzeczywistym systemie bankowym. Na potrzeby projektu zostaną przygotowane odpowiednie scenariusze do ćwiczeń i materiały pomocnicze. Studenci w czasie ćwiczeń będą mogli dokonywać wiernej symulacji pracy kilku oddziałów banku.

System Profile funkcjonuje w największych instytucjach bankowych świata. Działa w czasie rzeczywistym. Dzięki możliwości kontrolowania kwoty transakcji i salda rachunku klienta bank zmniejsza ryzyko wypłat bez pokrycia. Profile to system w pełni scentralizowany. Oznacza to zmniejszenie kosztów działania banku poprzez uproszczone rozliczenia międzyoddziałowe i połączenia z systemami płatniczymi KIR i SWIFT.


Zobacz również