Prognoza i plan - DecisionTime 1.1

DecisionTime umożliwia wykorzystanie posiadanych danych i znajomości branży do zbudowania bliskiej prognozy wiernie oddającej rzeczywistą sytuację.

DecisionTime umożliwia wykorzystanie posiadanych danych i znajomości branży do zbudowania bliskiej prognozy wiernie oddającej rzeczywistą sytuację.

DecisionTime analizuje dane i wskazuje, które zmienne rzeczywiście wpływają na prognozowaną wielkość. Program automatycznie dobiera najlepszy model prognostyczny z szerokiego zakresu wbudowanych, zaawansowanych technik predykcyjnych. Ponadto daje użytkownikowi do dyspozycji wiele różnych wykresów i statystyk, dzięki którym można sprawdzić jakość modelu i ręcznie dopracować prognozę. Współpracujący z DecisionTime moduł analizy warunkowej WhatIf? 1.0 stosuje przygotowane w DecisionTime modele tak, by szybko dostarczały wiedzy na temat przyszłości. Daje decydentom każdego stopnia możliwość weryfikacji różnych scenariuszy wydarzeń, pozwalając na natychmiastowe sprawdzenie przewidywanych skutków rozważanych decyzji. (st)

Informacje ,

tel. (12) 6369680

www.spss.pl