Prognozy lotnicze w górę

Airbus podnosi swoją prognozę z 2006 r. dotyczącą rozwoju rynku lotniczego. Aktualna prognoza przewiduje, że do 2026 r. popyt na samoloty wyniesie 24 300 sztuk na kwotę 2,8 bln dolarów.

Firma Airbus opublikowała poprawioną prognozę długoterminową dotyczącą rynku lotniczego. Do 2026 r. globalne zapotrzebowanie na samoloty pasażerskie i towarowe (wyrażające się w zamówieniach) wyniesie 24 300 sztuk (liczba brutto, zapisane w kontraktach), na łączną kwotę 2,8 bln dolarów. Roczne dostawy wynieść mają średnio około 1215 samolotów (to liczba netto - prognoza sprzedaży w stosunku do liczby określonej w kontrakcie, gdzie zwykle zapisuje się np. kupno 8 maszyn z opcją na dokupienie kolejnych 8 po zaistnieniu określonych warunków). To więcej niż zapisano w ostatniej edycji Globalnej Prognozy Rynkowej Airbusa z listopada 2006 r., która zakładała średnią na poziomie 1130 maszyn rocznie.

Zapotrzebowanie dotyczy głównie modeli paliwooszczędnych i ekologicznych, których posiadanie będzie niezbędnym warunkiem, aby sprostać rosnącemu ruchowi i wymogom wymiany starszych samolotów. Przewiduje się, że w 2026 r. spalanie paliwa w przeciętnej flocie wyniesie 3 litry na 100 pasażerokilometrów (nawiasem mówiąc, jest to poziom dziś gwarantowany przez model A380). Ruch pasażerski będzie zwiększał się średnio rocznie o 4,9% i tendencja ta ma być odporna na cykliczność branży. Zwiększenie ruchu zostanie obsłużone m.in. lepszymi współczynnikami załadowania i wyższą częstotliwością lotów. Linie lotnicze będą musiały ponad dwukrotnie powiększyć swoje floty samolotów pasażerskich na 100 i więcej miejsc - z poziomu około 13 300 obecnie, do 28 550 w 2026 r. Uwzględniając potrzebę wymiany niemal 8150 starszych maszyn, składa się to w sumie na prawie 23 400 nowych samolotów pasażerskich o wartości 2,6 bln dolarów.

Cargo lotnicze będzie wykazywać jeszcze lepszą dynamikę. Liczba tono-kilometrów towaru (FTK) będzie rosła o 5,8% rocznie. Przy uwzględnieniu konieczności wymiany części floty, popyt wyniesie około 3800 transportowców. Niemal 900 spośród nich stanowić będą maszyny fabrycznie nowe o wartości 200 miliardów USD.

Najbardziej chłonnym rynkiem będzie region Azji i Pacyfiku, który odpowiadać będzie za 31% światowego popytu. Dalsze miejsca zajmą Ameryka Północna (27%) i Europa (24%). Na wzrost popytu wpłyną także rynki rozwijające się. Wśród nich pozycję liderów utrzymają Chiny i Indie, ale Airbus przewiduje, że do 2026 r. na znaczeniu zyska około 30 rosnących gospodarek, takich jak Argentyna, Brazylia, RPA i Wietnam, zamieszkałych w sumie przez niemal trzy miliardy ludzi.

Airbus prognozuje, że wielkość i liczba światowych metropolii będą rosnąć, co doprowadzi do jeszcze większej lokalnej koncentracji popytu. Trend ten przyczyni się do zagęszczenia zaludnienia. Airbus uważa, że ważną częścią rozwiązania tego problemu będzie wykorzystanie we wszystkich kategoriach większych samolotów. Przeloty dużymi samolotami z punktu do punktu między 32 największymi istniejącymi hubami już w 2006 r. stanowiły 77% całego długodystansowego ruchu pasażerskiego.

Airbus przewiduje popyt na poziomie 1700 sztuk na bardzo duże samoloty (klasa VLA - Very Large Aircraft), mające ponad 400 miejsc. Ich wartość wyniesie 527 mld dolarów, co stanowić będzie 19% wartości wszystkich dostaw samolotów pasażerskich i towarowych lub 7% dostaw liczonych w sztukach. W 2026 r. niemal dwie trzecie wszystkich maszyn klasy VLA będzie obsługiwać obecne 32 metropolie pełniące rolę hubów. Dominującym regionem będzie Azja i Pacyfik, gdzie będzie znajdowało się 12 z 20 największych lotnisk świata. Do ich obsługi potrzebnych będzie 700 samolotów o rozmiarach VLA (56% światowego zapotrzebowania).

Zapotrzebowanie na samoloty o podwójnym przejściu (mieszczące od 250 do 400 pasażerów) ma cały czas rosnąć - w ciągu dwóch najbliższych dziesięcioleci zrealizowane zostaną dostawy około 6000 nowych samolotów pasażerskich i towarowych tego rodzaju. Ich wartość wyniesie około 1,162 bln dolarów i stanowić będzie 41% całkowitej wartości zamówień przy 25-proc. udziale w wolumenie. Popyt na samoloty o pojemności od 250 do 300 miejsc lub małe samoloty dwuprzejściowe wyniesie ponad 4000 sztuk. Kolejnych 2000 większych maszyn o podwójnym przejściu będzie potrzebnych w kategorii od 350 do 400 miejsc. 68% (16 600 sztuk) wszystkich dostaw na przestrzeni najbliższych 20 lat stanowić będą samoloty z pojedynczym przejściem. Ich wartość wyniesie około 1,140 bln dolarów, czyli 40% wartości wszystkich dostaw samolotów.