Prognozy wzrostu na przyszły rok

Economist Intelligence Unit opublikował prognozy dla światowej gospodarki na przyszły rok. Globalny wzrost zwolni tempo (do 2,5%), gospodarki wschodzące będą rozwijały się szybko, ale kraje Europy Zachodniej - powoli. Liderem tempa światowego wzrostu będzie Erytrea.

Świat rozwinięty nadal będzie się martwił powolnym wzrostem, wysoką stopą bezrobocia i rosnącym zadłużeniem. Zdaniem ekspertów z EIU, najważniejszym motywem w krajobrazie gospodarczym 2011 rokiem będzie poszukiwanie równowagi. Rządy będą starały się zachować równowagę między konsolidacją fiskalną a wzrostem gospodarczym. Rynki wschodzące będą walczyły o zrównoważenie przypływu kapitału, zarządzania kursem walut i presją inflacyjną.

Do najważniejszych zagrożeń stabilności gospodarczej w przyszłym roku należą: możliwość pojawienia się drugiej fali recesji, presja deflacyjna w kilku rozwiniętych gospodarkach, ewentualne pojawienie się kolejnej bańki spekulacyjnej oraz wzrost niepokojów społecznych związany ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego i zaostrzeniem presji podatkowej w wielu krajach.

Średnio wzrost globalnego PKB wyniesie w przyszłym roku 2,5%, wobec 3,5% w tym roku. Najszybciej rosnącą gospodarką będzie Erytrea - 17% (w tym roku liderem tempa wzrostu był Katar). Wzrost PKB w Chinach będzie najwolniejszy od 2001 roku, osiągnie 8,9%, ale Państwo Środka nadal będzie najszybciej rosnącą dużą gospodarką na świecie. Chile nadal będzie najbardziej stabilną i odporną gospodarką w Ameryce Południowej, a odbudowa po trzęsieniu ziemi będzie napędzać gospodarkę.

Najniższy wzrost będą wykazywały gospodarki w Europie Zachodniej, które będą stanowiły 12 spośród 20 najwolniej rosnących gospodarek w przyszłym roku. Stopy procentowe w strefie euro pozostaną niskie - na poziomie 1%. Do najwolniej rosnących gospodarek należą: Puerto Rico (-4,2%), Grecja (-3,6%), Portugalia (-1,2%), Irlandia (-0,9%), Wenezuela (-0,1%), Włochy (0,5%), Hiszpania (0,5%), Islandia (0,6%), Cypr (0,8%), Austria (1%), Belgia (1%), Holandia (1%), Japonia (1,2%), Francja (1,2%), Wielka Brytania (1,2%), USA (1,4%).

Jedenaście spośród 20 najszybciej rosnących na świecie gospodarek to kraje Afryki Subsaharyjskiej, jednak wzrost w tym regionie nadal związany będzie z eksploatacją złóż naturalnych. Wśród gospodarek, które będą rosły najszybciej znalazły się: Katar (15,8%), Ghana (14%), Etiopia (9%), Indie (8,6%), Uzbekistan (7,9), Laos (7,7%), Haiti (7,5%), Papua Nowa Gwinea (7,4%), Angola (7,4%), Bostwana (7,4%), Liberia (7,3%), Mozambik (7,3%), Tanzania (7,1%), Sri Lanka (6,9%), Wietnam (6,9%), Ruanda (6,8%), Malawi 6,7%.