Programiści .NET na start!

Polski oddział koncernu Microsoft ogłosił datę rozpoczęcia kolejnej edycji konkursu dla programistów .NET. W ogólnopolskich zawodach mogą brać udział zarówno profesjonalni koderzy, jak i użytkownicy amatorsko programujący z wykorzystaniem wspomnianej platformy.

Tegoroczny konkurs podzielony będzie na trzy kategorie:

- test online - uczestnicy będą musieli udzielić odpowiedzi (jednokrotnego wyboru) na szereg pytań dotyczących technologii .NET, podzielonych na pięć kategorii (programowanie Windows, programowanie Windows Mobile, programowanie Office, tworzenie stron WWW oraz bazy danych).

Test odbędzie się w trzech turach w dniach 26 - 30 marca, a kryterium ocen uczestników testu będzie nie tylko poprawność odpowiedzi ale i czas ich udzielania.

- tworzenie strony WWW w oparciu o rozwiązania Microsoftu - tutaj kryterium oceny będzie funkcjonalność, estetyka, treść oraz nakład pracy włożony w przygotowanie strony.

- tworzenie szablonu projektu strony internetowej za pomocą narzędzia Visual Studio 2005 Web Developer - jury konkursu najwyżej będzie oceniać szablony wyróżniające się funkcjonalnością, czytelnością i łatwość implementacji.

W obu kategoriach dotyczących tworzenia stron WWW brana też będzie pod uwagę efektywność wykorzystania elementów technologii Microsoftu. Projekty do drugiej i trzeciej tury konkursu można będzie zgłaszać od 1 lutego do 19 marca (uczestnicy będą mogli umieszczać je na specjalnie w tym celu utworzonym serwerze).

Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną nagrodzeni możliwością wyjazdu na konferencję Tech-Ed Developers, jaka odbędzie się w listopadzie br. w Barcelonie. Dodatkowo nagrodzeni zostaną również zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca w teście online (nagrodą za drugą lokatę będzie konsola Xbox 360 i licencja na oprogramowanie Microsoft Visual Studio Professional, a za trzecią - smartphone i licencja na wspomnianą aplikację).

Organizatorzy konkursu przewidują także nagrody za Wynik Dodatkowy osiągnięty dla danego zagadnienia - licencje na system operacyjny Windows Vista Ultimate.

Rejestracja uczestników konkursu już trwa.

Więcej informacji: Microsoft