Programowanie bez kodu

Język Java jest bez wątpienia dominującym narzędziem do tworzenia aplikacji działających w rozproszonym, niezależnym od systemu operacyjnego środowisku sieciowym - na przykład w Internecie. Spowodowało to wzrost zainteresowania narzędziami ułatwiającymi programowanie w Javie. Ciekawą próbą w tym zakresie jest Java Studio firmy Sun, która pozwala na tworzenie apletów i programów w Javie bez znajomości tego języka!

Język Java jest bez wątpienia dominującym narzędziem do tworzenia aplikacji działających w rozproszonym, niezależnym od systemu operacyjnego środowisku sieciowym - na przykład w Internecie. Spowodowało to wzrost zainteresowania narzędziami ułatwiającymi programowanie w Javie. Ciekawą próbą w tym zakresie jest Java Studio firmy Sun, która pozwala na tworzenie apletów i programów w Javie bez znajomości tego języka!

Programowanie bez kodu
Program umożliwia szybkie dodanie do strony WWW apletu wyświetlającego banner, animację, formularz połączony z bazą danych itd. Jest przeznaczony głównie dla twórców stron WWW, którzy zazwyczaj nie są programistami, a chcą stosować aplety w swoich projektach. Java Studio jest również znakomitym narzędziem edukacyjnym, pozwalającym na natychmiastowe tworzenie programów w Javie, ponieważ użytkownik w ogóle nie para się kodem źródłowym! Prostotę i elegancję programu osiągnięto dzięki mechanizmowi JavaBeans. Komponenty JavaBeans można traktować jako "czarne skrzynki", zaprojektowane do wykonywania określonych operacji i oczekujące odpowiednich zdarzeń wejściowych/zdarzeń. Zatem istotą programowania w Java Studio jest "wizualne" łączenie tych gotowych obiektów-komponentów przy użyciu wtyczek (connectors), które sterują przepływem zdarzeń. Przykładem jest połączenie obiektu Text Field (służącego do wprowadzania tekstu) oraz obiektu List (lista) - wprowadzony tekst będzie dostępny do dalszej obróbki przez inne obiekty programu.

Dużą zaletą Java Studio jest możliwość współpracy z bazami danych przez uniwersalny sterownik JDBC (Java Database Connectivity). Sterowniki JDBC są dostępne dla większości serwerów SQL, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z nich z poziomu apletu na stronach WWW.

W interfejsie Java Studio można wyróżnić trzy elementy:

- główne okno programu - niewielkie, zawierające najważniejsze menu oraz paletę obiektów Java Beans

- okno podglądu GUI (LIVE interface) - pokazujące "na żywo" zmiany wprowadzone do programu, dzięki czemu masz stałą kontrolę nad tym, jak będzie wyglądał końcowy produkt

- okno projektu (The Design Window) - tu tworzysz swój program, przeciągając i upuszczając obiekty z palety JavaBeans. Każdy obiekt można dostosować (opcja Customize z menu kontekstowego), zmieniając jego właściwości - nazwę, etykietę, czcionkę oraz specyficzne parametry i zdarzenia sterujące obiektem.

Programowanie bez kodu

Ikonowo-blokowy layout programu.

Java Studio zawiera ponad pięćdziesiąt komponentów JavaBeans podzielonych na siedem grup funkcjonalnych: GUI (budowa interfejsu użytkownika), Data Flow (sterowanie przepływem danych, instrukcje warunkowe itd.), Computation (obliczenia matematyczne, działania na łańcuchach tekstowych, operacje logiczne), Multimedia (dźwięk, animacje), Internet (otwieranie adresu URL z programu), Database (operacje na bazach danych), Debug (zawiera obiekt pozwalający na śledzenie zdarzeń w programie). Najważniejsze jest to, że można rozszerzać funkcjonalność Java Studio przez dodawanie nowych obiektów JavaBeans (na przykład ściągniętych z Internetu), jak również eksportować samodzielnie utworzone obiekty do wykorzystania w innych programach Java lub narzędziach dla programistów.

Dzięki specjalnemu kreatorowi Java Studio może wygenerować gotowy plik HTML z utworzonym właśnie apletem do skopiowania na strony WWW. W przypadku tworzenia aplikacji w Javie generowany jest plik wsadowy.bat, pozwalający na uruchomienie programu.

Jak każdy program, tak i Java Studio ma kilka wad. Zamierzeniem firmy Sun była próba maksymalnego uproszczenia pracy z językiem Java, aby nie trzeba było zagłębiać się w szczegóły dokumentacji API. Wadą wspomnianego podejścia jest to, że prostota Java Studio staje się przeszkodą, a nie ułatwieniem, gdy chcesz wykorzystać bardziej zaawansowane możliwości języka Java. Sztandarowym przykładem jest sposób, w jaki działa debugging (wyszukiwanie błędów). Obsługuje to obiekt Debug (karta Debug na palecie obiektów), który zapisuje wszystkie zdarzenia przetwarzane przez obiekt w osobnym oknie (Java console) lub do pliku. Taki sposób jest i prymitywny i niezbyt użyteczny. Kolejną wadą jest to, że aby wygodnie pracować ze wszystkimi oknami programu, trzeba korzystać z rozdzielczości wyższej niż 800x600, w przeciwnym wypadku można łatwo stracić orientację wśród otwieranych okien.

Duży minus to brak mechanizmu przeszukiwania systemu pomocy (dostępna ikona Search przeszukuje jedynie bieżącą stronę). Ostatnia, ale najpoważniejsza wada: firma Sun zarzuciła w 1999 roku rozwój Java Studio, skupiając się na innych narzędziach Java, dlatego Java Studio nie współpracuje z Java 2 (Java SDK 2). Ale dla twórców stron WWW nie będzie to istotną przeszkodą, ponieważ większość przeglądarek WWW i tak nadal korzysta z JDK 1.1.

Do poprawnej pracy wymagany jest procesor Pentium100 lub lepszy, Windows 95, Windows NT 4.0, 32 MB RAM oraz 30 MB miejsca na dysku.