Programowanie z Alą

Można już zapoznać się z wersją 1.0 języka programowania Alice. Jest on rozwinięciem Standard ML, ze szczególnym naciskiem położonym na programowanie współbieżne i rozproszone.

Alice jest funkcyjnym językiem programowania, który został stworzony na bazie Standard ML. Zapewnia współbieżność z synchronizacją przepływu danych, łatwe łączenie modułów tworzonych oddzielnie, bezpieczną obsługę 'niezaufanych' części kodu, łatwą wymianę danych i kodu poprzez sieć. Wykorzystując te mechanizmy jest dobrym narzedziem do programowania rozproszonego.

Nowa wersja zawiera wiele poprawek, a między innymi całkiem nową maszynę wirtualną - SEAM. Bazuje ona na mechanizmie JIT (just-in-time compilation), który pozwolił na pięciokrotne przyspieszenie pracy w porównaniu do poprzednich wersji. Poprawiono narzędzia graficzne: Inspector i Explorer oraz dołączono pełny zestaw modułów Standard ML Basis Library.

Alice jest dostępna jako open source na zasadach licencji podobnej do BSD. Wersje binarne są dostępna na systemy Linux i Windows.

Strona domowa Alice

Pełna lista zmian w nowej wersji


Zobacz również