Programowe konwertery DV

Wydawać by się mogło, że format DV, przyjęty jako oficjalny standard w popularnym sprzęcie wideo, ułatwi i znacznie uprości przenoszenie oraz wymianę plików z danymi audio-wideo pomiędzy różnymi komputerowymi systemami edycyjnymi. Niestety, nic bardziej mylnego.

Wydawać by się mogło, że format DV, przyjęty jako oficjalny standard w popularnym sprzęcie wideo, ułatwi i znacznie uprości przenoszenie oraz wymianę plików z danymi audio-wideo pomiędzy różnymi komputerowymi systemami edycyjnymi. Niestety, nic bardziej mylnego.

Jak się okazuje, praktycznie każdy producent zarówno kart, jak i oprogramowania do edycji wideo stosuje lub stosował do niedawna własne, często niekompatybilne z innymi formaty zapisu danych. O ile zapis na kasecie magnetycznej na poziomie cyfrowego urządzenia rejestrującego pracującego w formacie DV (w tym również Digital 8) jest praktycznie taki sam, to już podczas procesu przechwytywania materiału otrzymujemy na twardym dysku komputera pliki wideo, które są często zapisane w formacie charakterystycznym dla danej aplikacji lub karty wideo. Różnice w zapisie dotyczą zarówno typu pliku, jak i organizacji danych zapisanych w nim.

Format DV definiuje, że w strumieniu danych znajduje się skompresowany obraz oraz w zależności od ustawień rejestracji dwie 16-bitowe ścieżki audio o częstotliwości 48 kHz lub cztery 12-bitowe ścieżki audio o częstotliwości 32 kHz. W przypadku dźwięku w formacie DV jest on zawsze zapisywany w postaci nie kompresowanej jako PCM.

Programowe konwertery DV

Canopus ProCoder Express 1.1

Obecnie najpopularniejszym typem pliku wśród wszystkich systemów edycyjnych jest z pewnością *.AVI. Jednak na samym rozszerzeniu podobieństwa często się kończą. Pliki *.AVI pochodzące od różnych producentów są zazwyczaj wzajemnie niekompatybilne. Co ciekawe, nawet sam Microsoft opracował dwa niezgodne ze sobą formaty, określane jako Microsoft DV AVI Type 1 i Type 2.

Format Microsoft DV AVI Type 1 zawiera tylko jeden zmultipleksowany strumień danych DV, natomiast Microsoft DV AVI Type 2 ma strumień danych DV video określany jako "vids" oraz strumień danych DV audio określany jako "auds". Większość oprogramowania do edycji wideo, w tym m.in. popularny Adobe Premiere pracuje z Microsoft DV AVI

Type 2, który jest zgodny z systemem Video for Windows. Dodatkowo w przypadku formatu *.AVI opracowano dla niego rozszerzenie OpenDML, umożliwiające zapis plików o długości przekraczającej 4 GB. Innym typem zapisu plików DV jest format Raw DV. Są to pliki typu *.DIF/*.DV/*.DVSD używane m.in. przez oprogramowanie SpeedRazor firmy in:sync, jak również przez sprzęt i oprogramowanie nieistniejącej już firmy FAST Multimedia, której rozwiązania są dalej rozwijane przez Pinnacle Systems w linii produktów Liquid.

Również w formacie QuickTime możliwy jest zapis plików DV typu *.MOV. W formacie DV w różny sposób zapisywany jest dźwięk. Obecnie coraz więcej producentów w rozwiązaniach z podstawowego pliku wyodrębnia ścieżki audio i zapisuje je w postaci osobnych plików WAV dla każdego z kanałów z osobna.

Programowe konwertery DV

Canopus DV File Converter 1.1

Jako ciekawostkę należy dodać, że w niektórych kartach lub oprogramowaniu, np. Canopusa, jest dopuszczalne jednoczesne korzystanie z różnych plików w formacie DV zapisanych z różnymi formatami. Jednak używanie plików zapisanych w niezgodnym formacie *AVI, obniża wydajność, a co za tym idzie, może spowodować ograniczenie możliwości realizacji efektów w czasie rzeczywistym na tego typu plikach.

Sprawę konwersji dodatkowo komplikuje problem związany z kolejnością pół obrazów zapisywanych w pliku. Zdecydowana większość kart wideo oraz kontrolerów IEEE-1394 OHCI pracuje na pół obrazach typu Lower (czyli parzystych), a praktycznie jedyną firmą stosującą w swoich kartach odwrotną kolejność jest Matrox. Błędne ustawienie kolejności pół obrazów przy konwersji powoduje brak płynności oraz charakterystyczne trzęsienie się obrazu podczas jego odtwarzania.

Co bardzo istotne, konwersja z jednego formatu DV do drugiego odbywa się bezstratnie, czyli na jej skutek nie obniżamy jakości obrazu, ponieważ format zapisu danych wideo i audio nie wymaga zmian, a zmianie ulega jedynie organizacja danych w konwertowanym pliku.

FireStore DV File Converter 1.5 Z pewnością jest to jeden z najlepszych i najbardziej rozbudowanych programowych konwerterów formatu DV. Jest on rozwinięciem znanego konwertera aDVanced DV File Converter, węgierskiej firmy DV Unlimited. Ma on możliwość dwustronnej konwersji pomiędzy formatami Microsoft DV AVI Type 1 i 2, Canopus DV AVI, Matrox DV AVI, Raw DV, QuickTime DV oraz OMF stosowanego przez systemy edycyjne AVID. Opisywany konwerter wraz z FireStore DV Standards Converter 1.5, przeznaczonym do transkodowania pomiędzy systemami PAL i NTSC, tworzy kompleksowy pakiet FireStore DV Conversion Suite.

Programowe konwertery DV

FireStore DV File Converter 1.5

Converter 2.3 Jest to starsze oprogramowanie, które ma tylko nieco skromniejsze możliwości od produktu Focusa. W zasadzie brak mu jedynie obsługi formatu OMF.

ProCoder Express 1.1 i ProCoder 2.0 Konwertery są wykorzystywane przez użytkowników przede wszystkim do konwersji materiałów wideo do formatów MPEG, oraz plików przeznaczonych do prezentacji multimedialnych, jak również transmisji strumieniowych. Dostępna jest konwersja do formatu Canopus DV, Microsoft DV, QuickTime DV, oraz Raw DV.

DV File Converter 1.1 Jest to prosty darmowy konwerter umożliwiający konwersję jedynie pomiędzy formatami Canopus DV a Microsoft DV.

DV Type Converter 1.01 Darmowy najprostszy z przedstawianych konwerterów, umożliwiający konwersję jedynie z Microsoft DV Type-1 i do Type-2.

FireStore DV File Converter 1.5 firmy Focus Enhancements,http://www.focusinfo.com, cena 99 euro (+ 17,5 proc. VAT)

Converter 2.3 firmy Baobab Software,http://www.baobab.net, cena 50 USD + VAT.

ProCoder Express 1.1 i ProCoder 2.0 firmy Canopus,http://www.canopus.com, cena odpowiednio 350 zł i 2400 zł (z 22 proc. VAT).

DV File Converter 1.1 firmy Canopus,http://www.canopus.com, cena: freeware.

DV Type Converter 1.01 firmy Ulead Systems,http://www.ulead.com, cena: freeware.