Programy bez literówek

Firma True North Software udostępniła Code Spell 1.0 - narzędzie umożliwiające w prosty sposób wyszukiwanie i poprawianie błędów ortograficznych w kodzie źródłowym programów, niezależnie od języka programowania, w którym zostały one napisane.

Programy bez literówek

CodeSpell - wyłapywanie literówek w kodzie źródłowym programów

Program pozwala na sprawdzanie pisowni w kodzie źródłowym programów. Oczywiście nie jest sprawdzany cały kod, a jedynie komentarze i łańcuchy tekstowe. Pliki źródłowe są przeszukiwane w celu zaznaczenia sprawdzanych obszarów, a następnie niepoprawnie wpisane słowa są wyróżniane kolorem. Poprawki nanosi się bardzo sprawnie, klikając myszką. Użytkownik może dodatkowo sam zdefiniować pojedyncze i wielolinijkowe komentarze, uwzględniane przy sprawdzaniu pisowni. Program umożliwia także zautomatyzowanie procesu poprawiania błędów. Niestety, Code Spell posiada tylko angielski słownik.

Podstawowe cechy programu:

- 100 tysięcy słów w słowniku;

- własny słownik użytkownika;

- definiowane przez użytkownika separatory, pozwalające obsługiwać kod wielu języków programowania;

- wyróżnianie kolorem sprawdzanych części kodu i błędów;

- lista ignorowanych słów;

- i inne.

Program dostępny jest w wersji dla systemów Windows i Mac OS X. Za pełną wersję trzeba zapłacić 15 USD.

Strona domowa Code Spell