Programy dla nauczycieli

Tworzenie planów zajęć, prowadzenie dzienników lekcyjnych czy testowanie zdobytej wiedzy najlepiej powierzyć programom komputerowym. Są szybkie, bezstronne i się nie mylą. Przedstawiamy najlepsze programy wspomagające pracę nauczycieli, które udało się nam znaleźć w Internecie.


Oferta programów wspomagających pracę nauczyciela jest szeroka. Są programy do zarządzania szkołami i bibliotekami, tworzenia planów lekcji, prowadzenia dzienników lekcyjnych i testowania zdobytej przez uczniów wiedzy.

Są też takie, które ułatwiają wypisywanie i drukowanie świadectw na zakończenie roku szkolnego. Spora część programów służy do przekształcania komputerów w szkolnych pracowniach w wirtualne tablice oraz do kontroli operacji przeprowadzanych na nich przez uczniów.

Ze względów praktycznych wprowadziliśmy w naszym zestawieniu podział na kategorie. W każdej z nich znalazły się zarówno programy polsko-, jak i angielskojęzyczne. Najważniejsze cechy opisywanych programów zostały zebrane w tabelach.

Zarządzanie szkołą

Programy dla nauczycieli

Szkoła 2010 może posłużyć do zarządzania każdą szkołą, nie tylko językową.

Do zarządzania szkołami językowymi służy program Szkoła 2010. Umożliwia on tworzenie planów lekcji, grafików pracy lektorów, list obecności czy arkuszy ocen. Obsługuje zasoby biblioteczne, pozwala generować i drukować umowy z wykładowcami oraz uczniami. Kontroluje płatności i rozliczenia.

Oprócz funkcji przeznaczonych do prowadzenia szkoły zawiera narzędzia przydatne każdej firmie, np. rejestr faktur czy książkę przychodów i rozchodów. Program drukuje też paragony i przelewy. Bibliotekarz .NET to wyspecjalizowany program wspomagający pracę bibliotekarzy. Prowadzona za jego pomocą baza książek, rejestr czytelników i wypożyczeń pozwoli zapanować nad każdym księgozbiorem.

Programy dla nauczycieli

Programy wspomagające zarządzanie

W każdej chwili wiadomo, kto i kiedy wypożyczył daną pozycję, jak długo trzeba czekać na zwrot i czy został on prolongowany. Program pozwala drukować karty katalogowe, karty czytelników, a nawet naklejki na książki. Statystyki wskażą najbardziej aktywnych czytelników i najpopularniejsze woluminy.

Tworzenie planów lekcji

Programy dla nauczycieli

Plan - tworzenie planów zajęć nigdy nie było tak proste.

Zaplanowanie zajęć w szkole to nie lada wyzwanie. Ułatwi je Plan. Program pomaga w organizacji roku szkolnego, planowaniu zajęć, rezerwacji sal lekcyjnych czy przydziale prac nauczycielom. Drukuje grafiki dla poszczególnych klas i wykładowców, pozwala łatwo zarządzać zastępstwami, umożliwia stworzenie harmonogramu dyżurów. Za pomocą Planu można tworzyć miesięczne podsumowania przepracowanych godzin. Mimo dużej liczby dostępnych funkcji, program jest prosty i wygodny w obsłudze. Podobne funkcje oferuje nPlan. To część pakietu służącego do organizacji pracy w szkole. Pomaga uwzględnić wszystkie zasoby, jakimi dysponuje szkoła, ustalić terminy zajęć dla nauczycieli, zarezerwować odpowiednie sale. Podczas generowania planu zajęć uwzględnia różne warunki wstępne i podział klas na grupy. Dba, by uczniowie nie mieli niepotrzebnych wolnych godzin w ciągu dnia, by nie powtarzały się zajęcia, a tygodniowy harmonogram pracy był rozłożony równomiernie dla uczniów i nauczycieli.

Testowanie zdobytej wiedzy

Programy dla nauczycieli

Generatory planów lekcyjnych

Wiadomo nie od dziś, że programy komputerowe ułatwiają testowanie zdobytej wiedzy. Program Testy ma wbudowany edytor pozwalający tworzyć zestawy pytań i uzupełniać je dodatkowymi opisami oraz ilustracjami. Po przeprowadzeniu testu podsumowuje uzyskane wyniki i wystawia ocenę. Uczeń ma możliwość trenowania z różnymi zestawami odpowiedzi. Program obsługuje testy wielokrotnego wyboru, potrafi też porównać i przeanalizować wyniki sprawdzianu przeprowadzanego w większej grupie, na przykład wśród uczniów jednej klasy. Do programu dołączone są przykładowe zestawy testowe z języka polskiego, przyrody i informatyki.

Programy dla nauczycieli

Modułowa budowa programu Testy ułatwia jego obsługę.

W testowaniu wiedzy uczniów pomoże także Tester. Program służy do przygotowania arkuszy testowych i przeprowadzania sprawdzianów. Dzięki wbudowanym odpowiednim funkcjom ocena odpowiedzi zajmuje niewiele czasu. Specjalne kreatory ułatwiają tworzenie i edytowanie zestawów pytań. Do podobnych zadań został przewidziany CATest. Za pomocą tego generatora przygotujesz testy, sprawdziany, kartkówki czy ankiety. Wbudowane bazy danych pozwalają wprowadzić duży zbiór pytań, a następnie na jego podstawie generować zestawy testowe.

Program znajdzie zastosowanie nie tylko w szkole, ale także wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba sprawdzenia posiadanej wiedzy. Gotowe testy zawiera program Testy z matematyki. Przeznaczony jest on do sprawdzenia poziomu wiedzy ze stosowania głównych działań matematycznych. Sprawdza, jak dobrze uczniowie potrafią dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić. Weryfikuje znajomość materiału z klas 1-3 szkoły podstawowej.