Programy i narzędzia systemowe przyspieszające pracę Windows 7

Poświęć chwilę, by poznać możliwości niektórych funkcji Windows. Dzięki temu twoja praca stanie się szybsza i efektywniejsza. Będziesz mógł się skupić na zadaniach, a nie na sposobie ich sprawnego wykonania.


Poprawę szybkości i wydajności pracy można często uzyskać efektywnie używając narzędzi i programów wbudowanych w Windows. Nie trzeba od razu wyłączać elementów interfejsu czy modyfikować ustawień rejestru. Znajomość tajników obsługi i zastosowania niektórych funkcji daje równie dobre rezultaty. Dobrym przykładem jest korzystanie z hibernacji bądź usypiania. Rzesze użytkowników prześcigają się pomysłami na przyspieszenie startu Windows, a przecież wybudzanie i start po hibernacji są dużo szybsze. Nie należy również przesadzać z zabezpieczeniami. Po co na przykład dwa programy do ochrony przed spywarem skoro wystarczy jeden dobrej jakości.

Wyłącz niepotrzebne usługi

Usługi to działające w tle składniki systemu i programów. Odpowiadają one za wykonywanie najważniejszych zadań i są często uruchamiane razem z systemem. Niektóre z nich nie są jednak potrzebne do codziennej pracy. Warto wyłączyć ich automatyczne uruchamianie. Jeżeli nie chcesz tego robić ręcznie skorzystaj z GameBoostera, który optymalizuje między innymi usługi systemowe pod kątem wydajność komputera do gier.

Jeżeli nie masz pewności czy usługa nie jest potrzebna do pracy systemu, wybierz ręczny tryb uruchamiania

Jeżeli nie masz pewności czy usługa nie jest potrzebna do pracy systemu, wybierz ręczny tryb uruchamiania

1. Rozwiń menu startowe i w pole Wyszukaj programy i pliki wpisz komendę services.msc. Wciśnij [ENTER]. Odszukaj na liście i kliknij dwukrotnie usługę, którą chcesz wyłączyć. Jeżeli działa, wyłącz ją przyciskiem Zatrzymaj. Następnie z listy Typ uruchomienia powyżej wybierz Wyłączony. Jeżeli nie masz stuprocentowej pewności czy usługa nie jest potrzebna wskaż w tym miejscu Ręczny. Kliknij przycisk OK. Możesz wyłączyć na przykład takie usługi, jak:

 • Agent ochrony dostępu do sieci (Network Access Protection Agent)
 • BranchCache (BranchCache)
 • Karta inteligentna (Smart Card)
 • Klient śledzenia łączy rozproszonych (Distributed Link Tracking Client)
 • Logowanie pomocnicze (Secondary Logon)
 • Lokalizator usługi zdalnego wywoływania procedury (RPC) (Remote Procedure Call (RPC) Locator)
 • Magazyn Chroniony (Protected Storage)
 • Netlogon (Netlogon)
 • Parental Controls (Parental Controls)
 • Pliki trybu offline (Offline Files)
 • Połącz teraz w systemie Windows - Rejestrator konfiguracji (Windows Connect Now - Config Registrar)
 • Pomoc IP (IP Helper)
 • Propagacja certyfikatów (Certificate Propagation)
 • Rejestr zdalny (Remote Registry)
 • SNMP Trap (SNMP Trap)
 • Usługa inicjatora iSCSI firmy Microsoft (Microsoft iSCSI Initiator Service)
 • Usługa magazynu (Storage Service)
 • Usługa Media Center Extender (Media Center Extender service)
 • Usługa modułu wyliczającego urządzenia przenośne (Portable Device Enumerator Service)
 • Usługa obsługi Bluetooth (Bluetooth Support Service)
 • Usługa raportowania błędów systemu Windows (Windows Error Reporting Service)
 • Usługa wprowadzania na komputerze typu Tablet (Tablet PC Input Service)
 • Usługa zasad diagnostyki (Diagnostic Policy Service)
 • Windows Search (Windows Search)
 • Zarządzanie aplikacjami (Application Management)
 • Zasady usuwania karty inteligentnej (Smart Card Removal Policy)

Wyłącz niepotrzebnie uruchamiane programy

Bardzo często przyczyną wolnego uruchamiania systemu operacyjnego, jest długa lista startujących z nim aplikacji. Do pamięci ładowane są programy antywirusowe, firewalle, narzędzia do robienia kopii zapasowych czy różne monitory aktualizacji. Zajmują one miejsce w pamięci i zużywają moc procesora. Wiele z nich można bez żadnej obawy i szkody dla systemu wyłączyć.

Liczba uruchamianych z systemem programów jest zwykle zaskakująco długa

Liczba uruchamianych z systemem programów jest zwykle zaskakująco długa

1. Po rozwinięciu menu startowego wpisz polecenie msconfig i wciśnij [ENTER]. Przejdź na kartę Uruchamianie. Lista startujących z systemem programów może cię zaskoczyć. Jest ich zwykle znacznie więcej, niż wynika to na przykład z liczby ikon widocznych w zasobniku systemowym. Wyszukaj narzędzia, które nie są ci potrzebne. Usuń zaznaczenie widoczne z lewej strony każdego z nich. Aby wyłączyć wszystkie wybierz przycisk Wyłącz wszystkie. Kliknij Zastosuj i OK.

2. Aby zmiany odniosły skutek wymagane jest ponowne uruchomienie systemu. Kliknij przycisk Uruchom ponownie. Restart możesz przeprowadzić samodzielnie później. W takiej sytuacji wybierz Zakończ bez ponownego uruchamiania.

Dostosuj punkty przywracania

Funkcja odzyskiwania pozwala naprawić system w razie jego awarii, po zainstalowaniu niewłaściwych sterowników urządzeń czy po napotkaniu błędów w nowych wersjach programów. Wyłączenie tej funkcji nie przyspieszy w sposób bezpośredni działania komputera, ale zaoszczędzi sporo miejsca na dysku. Dodatkowa przestrzeń może być na przykład wykorzystana przez plik wymiany, a to spowoduje wzrost wydajności peceta z małą ilością RAMu. Jeżeli nie obawiasz się awarii systemu i utraty danych wyłącz funkcję przywracania.

Zmniejszenie miejsca zarezerwowanego na punkty przywracania może zaoszczędzić sporo przestrzeni na dysku

Zmniejszenie miejsca zarezerwowanego na punkty przywracania może zaoszczędzić sporo przestrzeni na dysku

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Komputer na pulpicie. Wybierz polecenie Właściwości, a następnie łącze Ochrona systemu. Aby dostać się do opcji konfiguracyjnych użyj przycisku Konfiguruj. W tym miejscu możesz także całkowicie wyłączyć zapis kopii. Zaznacz w tym celu pole Wyłącz ochronę systemu. Zaoszczędzisz sporo miejsca ale pamiętaj, że nie jest to zalecane ustawienie.

2. Korzystając z suwaka w sekcji Użycie miejsca na dysku określ maksymalną przestrzeń, jaka może być wykorzystana do zapisu wszystkich kopii. Pamiętaj, że ustawienie, które właśnie definiujesz obowiązuje dla wybranej w poprzednim oknie partycji. Jeżeli chcesz zmodyfikować parametry dla innych dysków wskaż je, a następnie powtórz kroki tej wskazówki.

3. Jeżeli chcesz jedynie tymczasowo zyskać wolną przestrzeń na dysku użyj przycisku Usuń umieszczonego u dołu okna. Spowoduje on skasowanie wszystkich zapisanych kopi systemu ale funkcja przywracania będzie nadal działała..

Skonfiguruj plany zarządzania energią

Domyślnym planem zarządzania energią jest w Windows 7 plan zrównoważony. To kompromis między szybkością i zużyciem energii. Wprowadza on oszczędności ale niestety kosztem wydajności. Jeżeli nie pracujesz na laptopie i nie musisz oszczędzać baterii zmień plan na wydajny i dostosuj go do szybkiej pracy.

Zrównoważony plan zarządzania energią to kompromis między oszczędnością energii a wydajnością

Zrównoważony plan zarządzania energią to kompromis między oszczędnością energii a wydajnością

1. Otwórz okno panelu sterowania i na liście Widok według zmień sposób wyświetlania na klasyczny. Wybierz łącze Opcje zasilania. Kliknij strzałkę z prawej strony sekcji Pokaż plany dodatkowe i zaznacz opcję Wysoka wydajność. Za pomocą łącza Zmień ustawienia planu przejdź do okna konfiguracyjnego. Na liście Wyłącz ekran ustaw Nigdy. Aby precyzyjnie zdefiniować sposób zachowania innych urządzeń kliknij Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.

2. Usuń na przykład opcję wyłączania twardego dysku. W tym celu rozwiń listę Dysk twardy i listę Wyłącz dysk twardy po. Kliknij parametr 20 Minuty i zmień wyświetlaną wartość na Nigdy. Maksymalne parametry wydajności możesz też określić dla procesora, karty bezprzewodowej czy magistrali. Na koniec wybierz kolejno OK i Zapisz zmiany.

Szybki wybór plików

Zaznaczenie kilku czy kilkunastu plików w katalogu wymaga wciśnięcia klawisza [CTRL]. Łatwo się przy tym pomylić i bardzo często trzeba zaczynać operację od początku. Zwłaszcza jeżeli liczb zaznaczanych obiektów jest duża. W Windows 7 można zaznaczać pliki korzystając z pól wyboru. Wskazówka ta nie przyspiesza oczywiście działania systemu ale ułatwia i usprawnia jego obsługę.

Możliwość skorzystania z pól wyboru ułatwia zaznaczanie większej liczby obiektów w folderze

Możliwość skorzystania z pól wyboru ułatwia zaznaczanie większej liczby obiektów w folderze

1. Uruchom Eksploratora Windows bądź kliknij dwukrotnie ikonę Komputer. Wybierz przycisk Organizuj i wskaż polecenie Opcje folderów i wyszukiwania. Przejdź na kartę Widok. Przewiń listę w dół i zaznacz opcję Użyj pól wyboru do zaznaczania elementów. Kliknij przycisk OK. Od tej chwili możesz wybierać pliki korzystając jedynie z myszy, zaznaczając pola wyboru obok.

Gdzie jest pasek szybkiego uruchamiania

Pasek szybkiego uruchamiania to wygodna funkcja pozwalająca umieścić na pasku zadań skróty do najczęściej używanych programów. Została ona jednak usunięta z interfejsu Windows 7 i zastąpiła ją możliwość przypinania programów do paska. Pasek łatwo jednak przywrócić. W wielu przypadkach usprawnia on pracę.

Pasek szybkiego uruchamiania może być umieszczony pod przypiętymi do paska zadań ikonami programów

Pasek szybkiego uruchamiania może być umieszczony pod przypiętymi do paska zadań ikonami programów

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i z menu kontekstowego wybierz polecenie Paski narzędzi. Kliknij Nowy pasek narzędzi. W pole Folder wpisz %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch i kliknij przycisk Wybierz folder.

2. Pasek szybkiego uruchamiania pojawi się z prawej strony paska zadań. Obsługuje się go identycznie, jak w poprzednich wersjach Windows. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i usuń zaznaczenie przy opcji Zablokuj pasek zadań. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obrębie paska szybkiego uruchamiania, wybierz Widok i Małe ikony. Kliknij jeszcze raz i usuń zaznaczenia widoczne przy opcjach Pokaż tekst i Pokaż tytuł. Pasek szybkiego uruchamiania możesz umieścić w dowolnej części paska zadań - na przykład pod ikonami programów. W tym celu przeciągnij go maksymalnie w lewo a następnie w dół.

Szybsza praca z ReadyBoost

ReadyBoost to funkcja, która do przyspieszenia działania systemu wykorzystuje zewnętrzne nośniki pamięci (pendrive, dysk USB). Zapisuje ona na nich dane potrzebne systemowi do pracy. Nośniki te są wydajniejsze od twardego dysku w zapisie i odczycie danych o niewielkich rozmiarach dlatego system przechowuje na nich takie informacje zamiast umieszczać je w pliku wymiany. Aby jednak usługa ta działała szybko potrzebny jest wydajny nośnik.

Im szybszy nośnik tym większa korzyść z ReadyBoost

Im szybszy nośnik tym większa korzyść z ReadyBoost

1. Po umieszczeniu nośnika w złączu USB pojawi się na ekranie komunikat, w którym powinieneś wskazać opcję Przyspiesz mój system. Następnie na karcie ReadyBoost zaznacz opcję Użyj tego urządzenia. Korzystając z suwaka poniżej zarezerwuj miejsce na dane systemowe. Jeżeli chcesz przypisać całe miejsce na nośniku do wykorzystania przez narzędzie ReadyBoost wybierz opcję Dedykuj to urządzenie do funkcji ReadyBoost. Na koniec kliknij przycisk OK.