Projekt I-Campus

MIT i Microsoft współpracują nad rozwojem szkolnictwa wyższego.

Jedna z najbardziej znanych politechnik świata, Massachusetts Institute of Technology (MIT) i firma Microsoft poinformowały o podpisaniu umowy o pięcioletniej współpracy. W projekcie pod nazwą I-Campus wezmą udział studenci i wykładowcy z MIT oraz członkowie działu badań i rozwoju Microsoftu. Wspólnie mają się zająć rozwijaniem i wprowadzaniem do szkolnictwa wyższego nowoczesnych rozwiązań o wartości 25 mln USD.

I-Campus skupi się na trzech głównych dziedzinach: zdalny dostęp do zbiorów bibliotecznych, wirtualne muzeum na stronach WWW, integracja metod IT do nauczania na odległość. Przedstawiciele obu organizacji są przekonani, iż program partnerstwa uczelni i prywatnej firmy pomoże stworzyć produkty odpowiadające otwartym standardom i łatwiejsze do publicznego rozpowszechniania.

Więcej informacji: web.mit.edu