Projekt Midori: następca Windows?

Kolejny problem: wielowątkowość

Droga do optymalnego wykorzystania wielordzeniowości jest jeszcze długa, zarówno przed producentami sprzętu jak i oprogramowania. Problem dotyczy także producentów systemów operacyjnych, które są bazą do optymalizacji wielowątkowości uruchamianych procesów. Dziś wygląda to tak, iż w środowisku wielordzeniowym programy sprawdzają, czy dany zasób jest wolny, a następnie go wykorzystują (problem oczywiście nie dotyczy platform jednordzeniowych). Niestety, fakt ten sprawia, że producenci oprogramowania muszą dołożyć więcej pracy podczas pisania aplikacji. Dochodzi zadanie odpowiedniego zaprojektowania programu, aby zapobiec wykorzystaniu zasobów przez inne procesy uruchomione w systemie. Jest to istotna przyczyna wskazująca na to, że procesory czterordzeniowe nie są wcale cztery razy szybsze od jednordzeniowych braci.

Czy Microsoft podoła?

Gigant z Redmond musi poradzić sobie z oboma problemami, o których wspominamy powyżej. Jeśli uda mu się to osiągnąć, to sukces Midori jest gwarantowany. Zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla wielowątkowości oraz podołanie problemom związanym z kompatybilnością oprogramowania sprawi, że użytkownicy szybko dostrzegą zalety nowego OSu.

Co to jest Microsoft Research?

Microsoft Research jest oddziałem badawczym Microsoftu utworzonym w 1991 roku. Skupia wielu znanych badaczy z całego świata, matematyków, programistów, fizyków i innych specjalistów z branży IT. Do zadań zespołu Microsoft Research należy poszukiwanie nowych rozwiązań i technologii oraz rozwijanie nowych projektów. Microsoft Research posiada 6 laboratoriów na świecie, mianowicie w Redmond, Silicon Valley, New England, Cambridge oraz w Indiach i Azji.

Projekt zbudowany ma być na asynchronicznej architekturze, która oparta jest na zgodności zadań i wielowątkowej sposobności wykorzystania zasobów lokalnych i dystrybuowanych. Programowanie w Midori będzie wyzwaniem podjętym już przez Microsoft w Windows, a dążącym do migracji API i aplikacji do jednego, zawężonego modelu. Innym założeniem programistów jest eliminacja dynamicznego ładowania oraz rozszerzeń procesów. Oczywiście, cel osiągnięty ma być w taki sposób, aby nie niwelował dynamicznego poziomu programowania. Nowy model będzie posiadał zależność metadanych, który umożliwi systemowi operacyjnemu bardziej niezawodne zarządzanie aplikacjami. Microsoft uważa, iż w oparciu o inicjatywę Oslo można w prosty sposób zapewnić migrację oprogramowania z Windows do nowego systemu lub tworzyć nawet aplikacje hybrydowe.

Aplikacja dla Midori będą oparte na językach .NET, kompilowane do natywnego języka przy użyciu kompilera Bartok, który obecnie rozwijany jest przez zespół Microsoft Research. Larry O'Brien mówi, że "wykorzystanie języków .NET w Midori umożliwi wykreowanie nowego, bezpieczniejszego modelu programistycznego z wyższym poziomem zależności".

Nowy OS będzie miał pojedynczą strukturę dla wszystkich typów urządzeń, znaną jako infrastruktura zarządzania zasobami (RMI). RMI będzie miał sposobność rezerwacji zasobów relacyjnych i kontyngentów oraz zarządzania IO czy pamięcią. Moc oraz czas odpowiedzi będą odpowiednio monitorowane. Microsoft uważa, że dzięki temu otworzy drogę do ujednolicenia platformy sprzętowej obsługiwanej przez system.

Nie są znane szczegóły odnośnie zaawansowania postępów pracy nad systemem. Microsoft nie komentuje oficjalnie informacji na temat Midori. Wewnętrzne źródła podają, że jest to jeden z wielu projektów, nad którymi pracuje dział badawczy Microsoft Research. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż osoby zaangażowane w projekt to znane osobistości Microsoftu, stwierdzić można, że gigant z Redmond traktuje nowy system bardzo poważnie.