Projekt Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej zwycięzcą konkursu European Broadband Awards 2016

Projekt wybudowania Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej został doceniony przez UE. Można? Można!

Projekt Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej koncentruje się na „białych obszarach NGA” (sieć dostępu nowej generacji), czyli takich obszarach, "na których obecnie nie ma infrastruktury NGA, a inwestorzy prywatni nie planują inwestycji w taką infrastrukturę w najbliższej przyszłości". W jego ramach wybudowano sieć o długości 4500 km z 576 punktami dostępowymi. Końcowy efekt: 73% mieszkańców Wielkopolski z dostępem do sieci NGA (przepływność min. 30 Mb/s).

Szefem projektu była Pani Anna Streżyńska piastująca stanowisko ministra cyfryzacji, która podzieliła się właśnie na Twitterze radosną informacją:

Projekt Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej zwycięzcą konkurs European Broadband Awards 2016

Projekt Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej zwycięzcą konkurs European Broadband Awards 2016

W podsumowaniu wyników konkursu European Broadband Awards 2016 możemy przeczytać, że Projekt Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej wygrał w kategorii 1. "Innowacyjne modele finansowania, biznesu i inwestycji".

"Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej wspomaga poprawę konkurencyjności regionu, zmniejsza migrację zarobkową młodych ludzi i pozwoliła na zbudowanie gospodarki opartej na wiedzy. Projekt współfinansowany jest (w 85%) przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego. Jest dobrym przykładem udanego wdrożenia zarządzania funduszami strukturalnymi UE, prywatnymi i regionalnymi. Infrastruktura, która powstała jest otwarty dla wszystkich operatorów."

Decyzja o przyznaniu nagrody potwierdza, że również w Polsce możliwa jest realizacja tego typu projektów informatycznych. Za ich realizację odpowiadać jednak muszą odpowiedni ludzie. Gminy wielkopolskie miały to szczęście, że w ich przypadku właśnie tak było, co potwierdziła sama Anna Streżyńska:

"Ten projekt miał naprawdę wspaniały i oddany zespół oraz ekspertów. A nie bylo łatwo, jak to zwykle przy projektach unijnych :)"