Projektor 3D z Japonii

Japoński Narodowy Instytut Zaawansowanych Nauk i Technologii Przemysłowych przedstawił projektor, generujący obraz 3D. Urządzenie wykorzystuje do tego specjalne lasery, wyświetlające w powietrzu pojedyncze punkty białego światła.

Projektor 3D z Japonii

Obraz generowany przez trójwymiarowy projektor.

Obraz jest tworzony na wysokości od 2 do 3 metrów nad ziemią poprzez wybuch cząstek azotu i tlenu, czego efektem jest krótkotrwała emisja jaskrawej plazmy, trwająca jednak na tyle długo aby stworzyć widoczny efekt. Całemu procesowi towarzyszy więc seria "małych eksplozji" rozprężającego się powietrza.

Zdaniem naukowców jedyną barierą stojącą na drodze rozwoju urządzenia są zastosowane w prototypie lasery - ich stosunkowo prosta konstrukcja sprawia, że obraz generowany jest w niewielkiej odległości od projektora. Ich udoskonalenie ma pozwolić na generowanie obrazu na znacznych dystansach - umożliwi to m.in. wyświetlanie w powietrzu efektów pirotechnicznych lub reklam.