Projektory od podszewki - technologie DLP i LCD

Testowaliśmy urządzenia oparte na dwóch konkurencyjnych technologiach - LCD i DLP. Zasady ich działania są na tyle różne, że wymagają oddzielnego opisu. DLP i LCD koegzystują ze sobą w zgodzie, a poszczególni producenci projektorów do swej oferty często wprowadzają urządzenia opierające się na obu pomysłach.

Testowaliśmy urządzenia oparte na dwóch konkurencyjnych technologiach - LCD i DLP. Zasady ich działania są na tyle różne, że wymagają oddzielnego opisu. DLP i LCD koegzystują ze sobą w zgodzie, a poszczególni producenci projektorów do swej oferty często wprowadzają urządzenia opierające się na obu pomysłach.

LCD, czyli ciekłe kryształy w służbie obrazu

Układ DLP w pełnej okazałości.

Układ DLP w pełnej okazałości.

Budowa układów optycznych projektorów LCD opiera się na obrazie tworzonym za pomocą trzech ciekłokrystalicznych . Są one oświetlane przez pojedynczą lampę o dużej mocy. Następnie serie wielobarwnych odbić świetlnych zostają przepuszczone przez filtry, a oświetlający biały promień wytwarzany przez lampę zamienia je na strumienie świetlne odwzorowujące trzy podstawowe barwy - czerwoną, zieloną oraz niebieską. Każdy z tych strumieni skierowany jest na jeden z paneli ciekłokrystalicznych. Obrazy z poszczególnych paneli LCD są następnie nakładane na siebie i przepuszczane przez obiektyw. W ten sposób sygnał ze źródła (komputer, DVD itp.), poddany odpowiedniej obróbce, zostaje wyświetlony na ekranie ustawionym przed projektorem. W przypadku technologii LCD kluczowe znaczenie dla jakości generowanego obrazu ma zastosowanie wysokiej jakości matryc LCD. Tak jak przy wyborze monitorów LCD, należy sprawdzać, czy panele LCD nie mają martwych pikseli. LCD często są postrzegane przez konsumentów jako produkt odpowiedni do prezentacji komputerowych, lecz słabszy w kinie domowym. O tym, że takie uogólnienia nie mają racji bytu najlepiej przekonać się, czytając wnioski płynące z przeprowadzonego przez nas testu 20 nowych modeli LCD i DLP.

DLP - mikrolustra skomplikowane do granic możliwości

Na schemacie widać, w jaki sposób obraz wyświetlany jest przez projektor wykonany w technologii DLP z jednym mikroprocesorem DMD.

Na schemacie widać, w jaki sposób obraz wyświetlany jest przez projektor wykonany w technologii DLP z jednym mikroprocesorem DMD.

Technologię projekcji cyfrowej DLP opracowali inżynierowie z amerykańskiej firmy Texas Instruments. Do obróbki cyfrowej światła wykorzystywany jest specjalny . Układ DLP składa się z milionów mikroskopijnych luster (jedno na każdy piksel), które kierując promień światła, przechodzący następnie przez kolorowy układ optyczny, tworzą właściwy obraz. Zwierciadła wykorzystywane w technologii DLP to kwadraty o boku 16 mikronów, a przerwy między nimi nie mogą być większe niż 1 mikron. Niezaprzeczalną zaletą technologii DLP jest możliwość uzyskania obrazu, który wydaje się pozbawiony jakichkolwiek łączeń. Źródłem takiego efektu jest niezwykle bliskie położenie obok siebie aluminiowych mikroluster, których 90 procent powierzchni własnej skutecznie odbija światło w celu wytworzenia obrazu.

Minusy projektorów DLP opartych na jednym (najczęściej spotykana konfiguracja) mikroprocesorze DMD (cyfrowy sterownik mikroluster) to zwykle gorsza ostrość w stosunku do produktów LCD. Zaletą jest niewielki rozmiar cyfrowych układów do obróbki światła, co pozwala producentom na konstruowanie niezwykle małych projektorów przenośnych. Zaawansowane projektory stacjonarne korzystają z trzech układów DMD i wtedy każdy z nich odpowiada za reprodukcję jednego z trzech kolorów podstawowych.

Schemat działania projektora LCD.

Schemat działania projektora LCD.

To eliminuje potrzebę stosowania kolorowego wirującego koła i oczywiście dodatnio wpływa na jakość prezentowanego obrazu. Niestety, ceny tego typu modeli są kilkakrotnie wyższe niż popularnych produktów z jednym procesorem DMD. W najczęściej spotykanych projektorach zawierających pojedynczy układ DMD pełnokolorowy obraz powstaje z wykorzystaniem obrotowego systemu filtrującego. Koło o trzech składowych barwach - czerwonej, zielonej, niebieskiej - obraca się z częstotliwością 60 Hz, wytwarzając 180 kolorowych pól na minutę. Wejściowy sygnał jest rozkładany na trzy kolory. Dane są następnie przesyłane do pamięci RAM w układzie. Wiązka białego światła przechodzi przez obrotowy filtr, a następnie zostaje odwzorowywana na układzie. Sygnał wideo jest skorelowany z danymi w pamięci RAM układu DMD, co powoduje odpowiednie zmiany położenia lusterek. Odbity obraz przechodzi następnie przez układ optyczny. Dzięki dużej częstotliwości tego procesu oko ludzkie integruje wszystkie trzy podstawowe barwy i widzi pełnokolorowy obraz.