Projektowanie WWW według UIE

Z raportu opublikowanego przez firmę analityczną User Interface Engineering (UIE) wynika, że projektanci witryn WWW powinni przede wszystkim rozumieć sposób myślenia użytkowników i w jak najmniejszym stopniu zmuszać ich do korzystania z funkcji wyszukiwania.

Raport 'Getting Them To What They Want' opracowany przez firmę analityczną User Interface Engineering jest według jego autorów wynikiem sześciu lat badań nad Internetem i setek godzin obserwacji zachowań użytkowników witryn WWW. Efektem prac jest wyznaczenie ośmiu najlepszych sposób na dostarczenie użytkownikom zawartości, której poszukują - kluczową taktyką według UIE jest 'trzymanie' użytkowników jak najdalej od mechanizmów wyszukiwania eferujących mnóstwo rezultatów nie pokrywających się z oczekiwaniami odbiorcy. Według UIE, 77% z przebadanych użytkowników chętniej szuka konkretnej zawartości korzystając z opcji takich jak odnośniki do poszczególnych kategorii niż funkcji 'search'. Podstawowym problemem funkcji 'search' jest bowiem zbyt wiele potencjalnych błędów: niewłaściwie wpisane słowa kluczowe czy poszukiwanie wyników np. w tytułowych znacznikach HTML, generują często listę wyników znacznie odbiegających od oczekiwań użytkownika.

Lepszym sposobem jest stworzenie przejrzystych i łatwych w nawigacji kategorii, które prowadzą użytkowników do poszukiwanej zawartości - co oprócz tego pozwala także zaprezentować odbiorcom (poprzez 'related links') zawartość, której nie szukali ale mogą nią być zainteresowani. Stosując jednak odnośniki kategorii ('category links') projektanci WWW powinni uważnie dobierać słowa kluczowe, oznaczać kategorie w przejrzysty sposób oraz dobrze rozumieć w jaki sposób użytkownik postrzega zawartość witryny. Kategorie powinny być także jasno zróżnicowane, rozbudowane o 'podkategorie' i opatrzone wielopoziomowymi informacjami - co pomaga lepiej zaprezentować zawartość oferowaną przez witrynę. Podczas gdy odnośniki kategorii i funkcje wyszukiwania mają pomagać użytkownikom w poszukiwaniu znanej im zawartości, tak np. prezentacje produktów i wiadomości mają dawać użytkowników nie poszukującym niczego konkretnego, obraz tego co ma do zaoferowania witryna. A z powodu odmienności myślenia każdego użytkownika, witryna powinna oferować różne sposoby dotarcia do tej samej informacji - np. jeśli ktoś szuka odkurzacza w sklepie internetowym powinien móc go znaleźć w kategorii 'Sprzęt AGD' oraz 'Urządzenia'.

http://www.uie.com


Zobacz również