Projekty naukowe w DivX

DivXNetworks ogłosił, że technologia DivX została licencjonowana Instytutowi Fraunhofer, który będzie ją wykorzystywał do strumieniowego przesyłania obrazów trójwymiarowych w czasie rzeczywistym.

Instytut Fraunhofer nabył licencję na technologię DivX, którą będzie wykorzystywał do strumieniowego przesyłania trójwymiarowych obrazów. Projekt zakłada między innymi stworzenie wirtualnej klasy, w której studenci będą mogli oglądać wykład profesora w trójwymiarowym środowisku.

Fraunhofer jest instytutem technologicznym, zajmującym się projektami związanymi z audio-wideo. Decyzja tak poważnej instytucji na wykorzystanie technologii DivX może w przyszłości przynieść DivXNetworks prestiż, a także możliwość legitymizacji na rynku.


Zobacz również