Prosta recepta na uproszczenie

Redukcja złożoności struktury IT może przynieść firmom znaczące oszczędności, szczególnie obniżenie kosztów funkcji finansowych i zasobów ludzkich - wynika z raportu Hackett Group.

Analiza Hackett Group skupia się na wartości z redukcji złożoności procesów zaplecza i administracyjnych. Autorzy raportu stwierdzają przy tym, że szefowie IT muszą silniej przekonywać szefów działów biznesowych o wartości z owego uproszczenia i zwalczać zakorzenione przekonanie, że unikalna konfiguracja IT ma zasadnicze znaczenie dla działu biznesowego, w tym głównie dla jego zdolności do efektywnego konkurowania.

Potencjalne korzyści z upraszczania i standaryzacji są obiecujące. Według Hackett Group firmy, którym udało się zmniejszyć stopień złożoności IT wydają o 30% mniej na operacje finansowe i o 18% więcej na działania HR w przeliczeniu na pracownika, niż firmy, którym uproszczenie IT się nie powiodło.

Ponadto, uproszczenie IT pomaga podnieść wydajność i efektywność operacji IT. Według Hackett Group, najlepsze pod względem jakości działów IT firmy wydają ok. 18% mniej niż pozostałe firmy i zatrudniają o 36% mniej pracowników. Dostarczają przy tym projekty na czas i poniżej założeń budżetowych, nawet do 25% podstawy. W praktycznie każdym obszarze najlepsze firmy upraszczają swoją strukturę i operacje, ograniczają liczbę baz danych klientów i dostawców, tym samym grono dostawców oprogramowania i sprzętu, uzyskując bardziej spójne bazy danych i wyższe poziomy wdrażania standardów.

Wnioski płynące z badania są jasne: firmy, które przykładają się do upraszczania IT wydają mniej w każdym przypadku zastosowania informatyki na zapleczu firmy. Jak podkreślają w podsumowaniu autorzy raportu, wymaga to dużej siły przekonywania, bowiem każdy szef działu w firmie uważa, że akurat w przypadku jego jednostki potrzeba dedykowanych rozwiązań. Opierają się zatem standaryzacji obawiając utraty przewagi konkurencyjnej. CIO powinni promować zalety standaryzacji i upraszczania firmowej informatyki, nie tracąc z pola widzenia szans na dostosowywanie rozwiązania IT w szczególnych przypadkach.


Zobacz również