Proste jak baza

Podczas tworzenia baz danych formularze i aplikacje użytkowników powstają zwykle na końcu, po całym etapie projektowania. W przypadku prostych baz danych można zmienić i uprościć proces ich budowy. Do tworzenia takich właśnie nieskomplikowanych baz danych służy program Database Designer 9.0.

Podczas tworzenia baz danych formularze i aplikacje użytkowników powstają zwykle na końcu, po całym etapie projektowania. W przypadku prostych baz danych można zmienić i uprościć proces ich budowy. Do tworzenia takich właśnie nieskomplikowanych baz danych służy program Database Designer 9.0.

Program umożliwia tworzenie prostych aplikacji korzystających z plikowych baz danych. Cały proces odbywa się w przyjaznym, graficznym środowisku. Większość pracy to przede wszystkim układanie elementów formularzy i raportów. Database Designer 9.0 wyposażony jest w szczegółowy plik pomocy, dzięki czemu można szybko zbudować własny program. Na koniec wystarczy użyć opcji Create Application i zostanie wygenerowany plik wykonywalny z programem. Database Designer potrafi eksportować informacje z bazy do postaci XLS (arkusze Excela) lub DHTML. Można więc na podstawie takiej bazy błyskawicznie wygenerować rozbudowaną witrynę !WWW. Można także zapisać dane z bazy w zwykłych plikach TXT.

Oczywiście bazy danych tworzone w Database Designer są z założenia proste, w dodatku ich struktura jest na stałe zaszyta w aplikacji i trudno wprowadzać zmiany, dodawać nowe atrybuty itd. Z tego powodu Database Designer może być wykorzystany raczej tylko w prostych zastosowaniach, tym bardziej, że jak powiedzieliśmy - oparty jest na prostych bazach plikowych, wykluczających praktycznie jednoczesny dostęp wielu użytkowników.