Protokół rozbieżności

Pomiędzy oczekiwaniami pracowników co do postawy menedżerów a korporacyjną rzeczywistością zieje często przepaść - wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Krauthammer.

Od kwietnia 2007 r. firma Krauthammer prowadzi cykliczne badanie postaw i zachowań kadry menedżerskiej w Europie. W ramach publikacji "Krauthammer Observatory" przedstawiane są m.in. oczekiwania pracowników i ich obserwacje rzeczywistych relacji z przełożonymi.

Z aktualnych badań wynika, że oczekiwania pracowników nie są spełniane w wielu podstawowych obszarach. Pracownicy oczekują od swoich menedżerów m.in., że będą wspólnie z nimi analizować i rozwiązywać problemy związane z wykonywanymi zadaniami, oczekują, że menedżerowie będą przyznawać się do błędów i zasięgać u podwładnych opinii o wynikach swojej pracy. Zaledwie około połowy pracowników twierdzi, że tego typu sytuacji doświadcza. Pomimo to, około 70% pracowników nadal deklaruje duże lub bardzo duże zaufanie do swoich menedżerów. Zaufanie jest najwyraźniej odporne na niedociągnięcia w sprawności zarządzania. Tym niemniej, około 14% osób ma ograniczone zaufanie do swoich menadżerów, a 4% wręcz im nie ufa.

Badanie skupia się na czterech obszarach, które według założeń jego autorów są kluczowe dla osiągania dobrych wyników przez firmę. Są to sposoby 1) w jaki menedżerowie dbają o dyscyplinę i jej przestrzegają, 2) nadają kierunek działaniom firmy, 3) podejmują decyzje i 4) zapewniają ich realizację. W owych czterech obszarach zbadano 30 kluczowych praktyk zarządzania. Lista najbardziej rzucajacych się w oczy rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami pracowników wobec postawy menedżerów a korporacyjną rzeczywistością przedstawia się następująco:

@ 91% pracowników oczekuje, że menedżerowie wspólnie z nimi będą analizowali problemy związane z realizacją ich zadań; dzieje się tak w 47% przypadków.

@ 80% oczekuje, że w sytuacjach konfliktowych ich menedżer będzie wraz z nimi szukał rozwiązania; tylko 47% menedżerów faktycznie tak postępuje.

@ 75% oczekuje, że menedżerowie będą angażowali ich w rozwiązywanie problemów; dzieje się tak w 38% przypadków.

Ponadto pracownicy chcieliby, aby ich menedżerowie:

@ spontanicznie przyznawali się do swoich błędów - takie oczekiwanie wyraziło 82% badanych, jednak z systuacją taką spotyka się tylko 46% z nich

@ przed wprowadzeniem zmian odpowiednio je przygotowali i wyjaśnili (różnica między oczekiwaniami a rzeczywistością wynosi 76% do 32%).


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: