Prudnik do Unii

81,14% osób uczestniczących w niedzielę w unijnym prareferendum w Prudniku głosowało za wejściem Polski do UE. Jednak frekwencja nie przekroczyła nawet 30%.

Jak podał organizator prareferendum – Ośrodek Badań Wyborczych, 18,81% głosowało na "nie", a frekwencja wyniosła zaledwie 27,17%. Do głosowania uprawnionych było 23 496 osób, a do urn poszło zaledwie 6384 prudniczan, z czego 68 oddało nieważny głos.

Głosowanie przeprowadzono w 20 obwodowych komisjach (podobnie jak we wszystkich „prawdziwych” wyborach), a uczestnicy odpowiadali na to samo pytanie, które będzie zadawane w czerwcowym referendum akcesyjnym.

Przeprowadzono również głosowanie wśród młodzieży w wieku 15 – 18 lat. Tu również frekwencja była niska (25,92%), a za wejściem do UE opowiedziało się 78,42% uczestników.


Zobacz również