Prymusi wolnego handlu

Singapur i Hongkong przewodzą rankingowi gospodarek najbardziej sprzyjających handlowi, opublikowanemu przez Światowe Forum Gospodarcze. Polska w połowie stawki.

Enabling Trade Index powstaje na podstawie oceny dostępności rynku dla handlu zagranicznego, jakości organizacji ruchu towarów przez granice, infrastruktury transportowej i komunikacyjnej oraz otoczenia biznesowego. Zwycięzcą ogólnej klasyfikacji obecnej edycji rankingu jest Singapur, który uzyskał bardzo wysokie oceny we wszystkich czterech obszarach. Drugie miejsce zajął Hongkong, a resztę pierwszej dziesiątki formują państwa europejskie.

Ranking wspierania handlu, Enabling Trade Index 2009; źródło: Światowe Forum Gospodarcze

Ranking wspierania handlu, Enabling Trade Index 2009; źródło: Światowe Forum Gospodarcze

W pierwszej kategorii - dostępności własnego rynku - najlepszy wynik uzyskał Salwador, który jednak w ogólnej klasyfikacji zajmuje odległe, 56. miejsce. Warto zwrócić uwagę, że kraje wysoko sklasyfikowane w ogólnym rankingu, wcale nie palą się do przewodzenia stawce pod względem otwierania własnych rynków na towary z zewnątrz. W tym obszarze kraje rozwinięte z pierwszej dziesiątki rankingu plasują się najczęściej pod koniec pierwszej setki podrankingu. Prymusami w tej kategorii, z nielicznymi wyjątkami, są natomiast kraje najbiedniejsze i najsłabiej rozwinięte.

Pod względem organizacji ruchu towarów przez granice największe uznanie autorów rankingu zyskał Singapur, jakości infrastruktury transportowej i komunikacyjnej - Niemcy (12. miejsce w klasyfikacji łącznej), a otoczenia biznesowego - Finlandia (8. miejsce ogółem).

Polska zebrała najlepsze oceny pod względem organizacji ruchu granicznego towarów (45.) i infrastruktury transportowej i komunikacyjnej (46.). Nasz kraj zajął natomiast odległe miejsca w podrankingu dotyczącym otwartości rynku (77.) oraz jakości otoczenia biznesowego (80.). Ogółem, Polska zajęła w rankingu 57. miejsce, przedostatnie wśród ujętych w badaniu krajów Unii Europejskiej (niżej, na 72.miejscu, uplasowała się Bułgaria).

Obecnie ŚFG publikuje drugą edycję rankingu, w porównaniu do ubiegłorocznej, pierwszej edycji, wyłączono z oceny zagadnienia związane z eksportem, a do podrankingu dotyczącego otoczenia biznesowego włączono ocenę praworządności (overall governance conditions). Ranking objął 121 krajów i terytoriów.