Prywatność pracy - jak o nią zadbać

Jeżeli prywatność pracy na komputerze to twój priorytet, nie chcesz by inni użytkownicy komputera wiedzieli jakie operacje przeprowadzałeś w systemie, których programów używałeś i gdy pragniesz ukryć otwierane przez siebie pliki skorzystaj z narzędzi pilnujących prywatności. Odpowiednie aplikacje zadbają by po twojej pracy nie został nawet ślad i aby nie dało się odzyskać skasowanych danych


Prywatność to hasło o bardzo dużym znaczeniu. Nieostrożny użytkownik, który pozostawił niezabezpieczone informacje o sobie w Internecie czy na komputerze, narażony jest na wiele niebezpieczeństw. Może utracić swoją tożsamość, dane, środki z prywatnego konta bakowego czy też wziąć nieświadomy udział w różnych przestępstwach internetowych. Aby pilnować prywatności podczas pracy nie trzeba wiele zachodu. Wystarczy użyć odpowiednich programów, które zadbają o to w sposób kompleksowy.

CCleaner - kasowanie śladów szybko i dokładnie

Jednym z najczęściej używanych programów do czyszczenia dysków komputera oraz aplikacji ze śladów używanie jest CCleaner. Program jest bezpłatny i dostępny w polskiej wersji językowej. Dzięki regularnym aktualizacjom można mieć gwarancję, że nie ominie żadnych istotnych informacji

Czyszczenie przestrzeni dyskowej w trakcie zwykłej pracy programu nie jest konieczne i znacząco wydłuża czas operacji kasowania śladów

Czyszczenie przestrzeni dyskowej w trakcie zwykłej pracy programu nie jest konieczne i znacząco wydłuża czas operacji kasowania śladów

1. Po zainstalowaniu programu uruchom go. Domyślnie wybrana jest grupa Cleaner. Na niej umieszczone są wszystkie opcje odpowiedzialne za usuwanie śladów pracy pozostawianych w systemie operacyjnym oraz różnych programach. Standardowo poziom bezpieczeństwa nie jest najwyższy z możliwych. Spora część informacji po przeskanowaniu programem nadal pozostanie dostępna. Aby wyeliminować ten problem przejdź na kartę Windows i umieść zaznaczenia w polach które są puste. Koniecznie przewiń listę w dół. Zwróć uwagę, że nie jest wybrany żaden parametr z sekcji Zaawansowane. Napraw to. Nie zaznaczaj jedynie opcji Usuwaj dane z wolnej przestrzeni dyskowej. Tego rodzaju kasowanie znacząco wydłuża czas pracy programu. Wystarczy używać go na żądanie. Przejdź na kartę Programy i tu tam również uzupełnij brakujące pola.

Kasowanie śladów przyczynia się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa ale również przywraca zwykle sporo miejsca na dysku

Kasowanie śladów przyczynia się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa ale również przywraca zwykle sporo miejsca na dysku

2. Kliknij przycisk Analiza. Zanim CCleaner sprawdzi wszystkie ślady na dysku (nawet mimo wyłączenia opcji nadpisywania pustej) przestrzeni może upłynąć kilka czy kilkanaście minut. Wszystko zależy od pojemności dysku i wielkości zapisanych na nim danych oraz szybkości komputera. Kolejne skanowanie będą już znacznie krótsze. Po zakończonej analizie, w prawej części okna wyświetlone zostanie podsumowanie zawierające elementy zakwalifikowane przez aplikację do usunięcia. Dwukrotne kliknięcie każdego z elementów wyświetli szczegółowe informacje na jego temat. Aby skasować odnalezione elementy kliknij przycisk Uruchom Cleaner

CCleaner - usuwanie bez możliwości odzyskania

Proste kasowanie plików i śladów różnych operacji nie jest wystarczającym zabezpieczeniem gdy ktoś dysponuje odpowiednia wiedzą i techniką. Usuwane w tradycyjny sposób informacje zawsze można odzyskać. Dlatego, jeżeli chcesz mieć stuprocentową pewność, że informacje twoich działaniach na komputerze nie dostaną się w inne ręce zastosuj funkcję zamazywania. Wystarczy w CCleanerze włączyć odpowiednią opcję.

Siedem przebiegów w zupełności wystarczy by dane całkowicie zniknęły z dysku

Siedem przebiegów w zupełności wystarczy by dane całkowicie zniknęły z dysku

1. Po uruchomieniu programu przejdź do kategorii Opcje i kliknij kartę Ustawienia. Zaznacz opcję Bezpieczne usuwanie pliku w sekcji Bezpieczne usuwanie. Nadpisanie jednoprzebiegowe jest najszybsze ale najmniej pewne. Gwarancję skasowania danych bez możliwości ich odzyskania daje dopiero jeden z algorytmów kilkuprzebiegowych. Wybierz z listy pozycję DOD 5220 lub NSA. Metoda Guttmana zabiera dużo czasu i najczęściej nie daje więcej niż NSA ale możesz jej użyć w ekstremalnych przypadkach. Upewnij się natomiast, że zaznaczone są opcje Wymaż alternatywne strumienie danych oraz Wymaż końcówki klastrów.

2. Względy bezpieczeństwa wymagają także całkowitego zamazania pustej przestrzeni. Mogły się w niej przecież wcześniej znajdować ważne informacje. Domyślnie takiemu czyszczeniu poddawany jest jedynie dysk systemowy. Zaznacz wszystkie nośniki, które powinny być według ciebie zamazane. Zrobisz to w sekcji Wymaż dane z wolnej przestrzeni dyskowej. Dla pewności możesz także kasować informacje z tablicy alokacji plików. Służy do tego parametr Wymaż wolne miejsce w MFT.

Przed sprzedażą dysku trzeba dokładnie zamazać jego całą powierzchnię

Przed sprzedażą dysku trzeba dokładnie zamazać jego całą powierzchnię

3. Jeżeli chcesz samodzielnie skorzystać z funkcji nadpisywania, kliknij grupę Narzędzia po lewej stronie okna i kartę Wymazywanie dysku. Na liście Wymaż możesz wskazać programowi, że ma czyścić jedynie pustą przestrzeń na nośnikach (opcja Tylko wolne miejsce) bądź całe dyski (opcja Cały dysk). Ta druga możliwość przydaje się na przykład gdy sprzedajesz nośnik. Na liście Bezpieczeństwo wskaż algorytm zamazywania. Opcje są takie same, jak w oknie konfiguracyjnym. Poniżej zaznacz dysk i kliknij przycisk Wymaż.

Anti Tracks - harmonogram oczyszczania

Ręczne wykonywanie różnych operacji ma to do siebie, że często się o nich zapomina. Jeżeli użytkownik musi pamiętać o samodzielnym skasowaniu wszystkich śladów, które pozostawił bądź o uruchomieniu odpowiednich narzędzi przeznaczonych do tego celu prędzej lub później odpuści sobie. Dlatego warto korzystać z narzędzi, które po odpowiednim skonfigurowaniu same usuną wszystkie informacje. Programem, który wyręczy cię w tym zadaniu jest na przykład Anti Tracks.

Lista przeglądarek internetowych obsługiwanych przez Anti Tracks jest długa ale większość opcji domyślnie wyłączono

Lista przeglądarek internetowych obsługiwanych przez Anti Tracks jest długa ale większość opcji domyślnie wyłączono

1. Uruchom Anti Tracks i przejdź do sekcji Settings. Kolejne pozycje menu służą do poinformowania programu jakie ślady ma usuwać. Warto je wszystkie sprawdzić, ponieważ domyślnie wiele opcji jest wyłączonych. Po kliknięciu Browsers otworzy się okno, na którego kartach skonfigurujesz kontrolę przeglądarek internetowych. Dostępne są na przykład parametry opisujące Internet Explorera, Firefoksa czy Operę. Przyciski Cookies manager oraz URL manager dostępne na karcie Internet Explorer pozwalają zarządzać ciasteczkami oraz historią wpisywanych adresów i tworzyć ich białe listy. Za pomocą Anti Tracks możesz także kontrolować profile Firefoksa oraz Netscape. Po zmianie ustawień należy zamknąć okno klikając krzyżyk w jego prawym górnym rogu.

2. W podobny sposób przejrzyj opcje w sekcji Windows. Nazwa jest myląca znajdują się tu bowiem parametry dotyczące systemu ale także pakietów biurowych Office. Najciekawsza jest jednak sekcja Plug-ins. Anti Tracks obsługuje wtyczki, które zostały stworzone po to by kasować ślady z pojedynczych programów. Długa lista wtyczek wbudowana jest w aplikację. Rozwiązanie to powoduje, że jest ona bardzo elastyczna i pozwala kontrolować mnóstwo różnych narzędzi. Jeżeli jakiegoś nie ma, odpowiedni kreator Anti Tracks pozwala szybko przygotować odpowiedniego plug-ina. Przejrzyj listę i zaznacz na niej te programy, które chcesz regularnie czyścić.

Harmonogram Anti Tracks dba o regularne skanowanie i kasowanie pozostawionych informacji

Harmonogram Anti Tracks dba o regularne skanowanie i kasowanie pozostawionych informacji

3. Kliknij sekcję Options i przejdź na kartę Schedule. Aby włączyć i zdefiniować harmonogram kasowania śladów, zaznacz opcję Enable Schedule. W sekcji Interval wybierz częstotliwość sprawdzania i poniżej określ szczegóły. Najbardziej przydatna opcja znajduje się jednak jeszcze niżej. Ślady kasuje się przecież najczęściej po zakończeniu pracy. Zaznacz więc pole AutoClean at Windows Shutdown. Kliknij przycisk Save. Aby mieć pewność, że kasowanie zawsze zadziała Anti Tracks musi być uruchomiony. Kliknij kartę Program i zaznacz Load Anti Tracks at windows startup. Aby okno programu nie przeszkadzało w pracy wybierz także Start Anti Tracks in system tray. Zamknij okno, by zaakceptować zmiany.

Własne wtyczki w Anti Tracks

Jeżeli Anti Tracks nie obsługuje jakiegoś programu, a zależy ci by ślady jego używania zostały usunięte, możesz samodzielnie przygotować odpowiednią wtyczkę. Niezbędne narzędzia przeznaczone do tego celu znajdują się w aplikacji.

1. Uruchom program i kliknij polecenie Plug-ins wizard w sekcji Tools. Kreator pozwala stworzyć zupełnie nowa wtyczkę bądź zmodyfikować już istniejącą. Odpowiednie opcje to: Create a new plug-in oraz Edit existing plug-in. Nowej wtyczce należy nadać nazwę. Zrobisz to w polu Plug-in name. Numer wersji nie jest konieczny ale przydaje się na wypadek rozbudowywania wtyczki. W polu Provider możesz wpisać dane autora. Na liście poniżej wskaż kategorię programów, którą będzie ona obsługiwała. Warto wypełnić też pole Description z opisem funkcjonalności. Kliknij Next.

2. Zaznaczając odpowiednie opcje określ operacje, jakie będzie przeprowadzał plug-in. Może on kasować wskazane obiekty, wymazywać pliki INI, całe foldery i usuwać wpisy w rejestrze. W zależności od zaznaczonych pól w kolejnym oknie musisz wskazać pliki do wyczyszczenia. Mogą być one rozmieszczone w różnych miejscach dysku. Po zaznaczeniu wystarczy kliknąć Add by dodać je do listy. Następnie wybierz plik INI. Pola Section i Key dają możliwość usunięcia pojedynczych wpisów bez konieczności wymazywania całego pliku. Definiując katalog do wyczyszczenia możesz wybrać trzy różne metody. Delete entire directory skasuje cały katalog, Delete only files jedynie jego zawartość. Po zaznaczeniu Delete only files within this directory matching the file mask możesz w polu poniżej wpisać maskę, która umożliwi kasowanie selektywne. Klucze rejestru można usuwać na podstawie słów kluczowych, wycinać z nich pojedyncze wartości, kasować zawarte w nich kolejne klucze. Odpowiednie opcje dostępne są w kolejnym oknie. Na koniec zobaczysz okno z podsumowaniem. Zapisz wtyczkę klikając przycisk Save, bezie ona dostępna na liście Plug-ins sekcji Settings.

Eraser - superbezpieczne kasowanie

Skasowane w tradycyjny sposób pliki zawsze można odzyskać. Nie daje ono absolutnie żadnej gwarancji na zatarcie śladów pracy czy bezpieczne usunięcie danych. Aby odzyskanie informacji nie było możliwie trzeba użyć specjalnych algorytmów zamazujących. Proste funkcje tego typu wbudowane są w narzędzia do czyszczenia śladów lepiej jednak skorzystać z programu dedykowanego jak Eraser, który jest prostszy w obsłudze i ma większe możliwości.

Eraser pozwala wybrać inny algorytm do nadpisywania kasowanych danych, a inny do zabezpieczenia nieużywanej przestrzeni

Eraser pozwala wybrać inny algorytm do nadpisywania kasowanych danych, a inny do zabezpieczenia nieużywanej przestrzeni

1. Zainstaluj i uruchom program. W trakcie instalacji zwróć uwagę, by dodać polski język interfejsu, który domyślnie jest wyłączony. Ułatwi to pracę z programem. Kliknij menu Ustawienia. Zmień ustawienie Default file erasure metod w sekcji Erase settings na mniej czasochłonne. Wystarczy wybrać na liście jedną z metod 7-przebiegowych. Możesz za to poprawić bezpieczeństwo nadpisywania pustej przestrzeni. Zwłaszcza w sytuacji, gdy nośnik jest już używany od dłuższego czasu. Na nowym wystarczy pozostawić opcję Dane pseudolosowe. Aby jeszcze bardziej utrudnić możliwość odczytu skasowanych obiektów wystarczy zaznaczyć opcję Replace erased files i wskazać na dysku plik lub pliki, które zostaną umieszczone w miejscu usuniętych danych. Kliknij Save settings, by zapisać zmiany.

Dzięki funkcji zadań, Eraser może stosować inną metodę kasowania dla każdego pliku

Dzięki funkcji zadań, Eraser może stosować inną metodę kasowania dla każdego pliku

2. Kliknij menu Plan wymazywania. Aby stworzyć zadanie rozwiń to menu i wybierz Nowe zadanie. Na karcie Zadanie możesz zdefiniować sposób uruchamiania. Może być on ręczny, natychmiastowy czy po restarcie systemu. Za pomocą przycisku Dodaj dane dodaj pliki, które mają być kasowane. W nowym oknie na liście Metoda wymazywania wskaż algorytm kasowania. Poniżej określ czy nadpisywany ma być pojedynczy plik, zawartość katalogu, dane według założonej maski, zawartość kosza czy pusta przestrzeń na dysku. Kliknij OK. Karta Harmonogram pozwala sprecyzować operacje wykonywane cyklicznie. Ustawienia te są dostępne dla zadania typu okresowego. Po zakończeniu konfiguracji kliknij OK.

3. Gotowe zadania umieszczone są w głównym oknie programu. By uruchomić wybrany plan kasowania wystarczy kliknąć go dwukrotnie na liście. Możesz też użyć prawego przycisku myszy i wybrać polecenie Run now. Zadani to jednak nie jedyny sposób zamazywania. Tworzenie osobnego plany dla każdego pliku byłoby niewykonalne. Dlatego Eraser integruje się z Eksploratorem Windows. Wystarczy odnaleźć plik na dysku, kliknąć go prawym przyciskiem myszy i rozwinąć menu Eraser. Do wyboru są dwie opcje. Wybierając Wymaż nadpiszesz plik od razu. Jeżeli jest on jednak jeszcze w użyciu kasowanie może się nie udać. Dlatego w takiej sytuacji najlepiej użyć polecenia Wymaż przy ponownym uruchomieniu. Do kasowania obydwoma metodami używany jest domyślny algorytm nadpisywania określony w opcjach.