Przeciętni i światowcy

Hackett Group, firma konsultingowa z Atlanty, przedstawiła raport dotyczący okoliczności porażek projektów IT. W przypadku wielu firm - klientów Hackett Group - ryzyko porażki projektu informatycznego sięga jednej trzeciej. Firma pogrupowała swoich klientów pod względem wydajności i efektywności, górnemu kwartylowi powstałego rankingu nadając miano firm klasy światowej. Reszta - to firmy "przeciętne".

Porażki projektów informatycznych w tej ostatniej grupie wynikają, według oceny firmy przede wszystkim z braku dopasowania projektu do warunków i możliwości przedsiębiorstwa oraz niedostatecznego poziomu zarządzania projektem.

Firmy z górnego kwartyla tymczasem, które nie mają problemu dopasowania projektu, bardziej skłonne są traktować IT jako narzędzie biznesowe, a nie źródło kosztów. Firmy klasy światowej badają, który typ projektów będzie prowadził do rozwoju biznesu. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących informatyki dopuszczają do obrad zarządu CIO lub posiadają w zarządzie osobę odpowiedzialną za IT.

Z omawianego badania wynika, że tylko 21% firm z grona przeciętnych deklaruje zdolność do szybkiego przystosowania się do zmian na rynku. Tylko jedna czwarta dokonuje po zamknięciu projektu informatycznego jego oceny w kategoriach przypadku biznesowego - co jest podstawowym, w ocenie Hackett Group, krokiem badania i ewentualnego poprawiania przyszłych projektów realizowanych w firmie. Przeciętne firmy zwykle nie dokonują dokładnej oceny ROI projektu, zwykle zresztą nie kończą go w zakładanym czasie i wedle przyjętych specyfikacji.

Firmy światowe są z definicji lepiej zorientowane w trendach panujących w środowisku biznesowym, bardziej skłonne są też, nawet w niepewnych czasach, do wydawania pieniędzy na projekty dostosowawcze. Wyraźnie nie obawiają się inwestycji w IT w okresach trudnych.

Baza klientów Hackett Group obejmuje ponad 2 tys. organizacji, w tym wszystkie z grona Dow Jones Industrial, 90% z grona listy Fortune 100 i 84% z grona firm notowanych w indeksie Dow Jones Global Titans.