Przeciw sępom

Bank Światowy postanowił podjąć działania w celu redukcji komercyjnych długów najuboższych państw świata, które często padają łupem tzw. "vulture funds".

Fundusze-sępy specjalizują się w wykupowaniu za bezcen długów najuboższych krajów, po czym dochodzą przed sądem zwrotu pełnej należności. Aby przeciwdziałać tym praktykom, Bank Światowy chce zaprowadzić rozwiązania ułatwiające tym państwom wykup własnych zobowiązań, m.in. poprzez wydłużenie ważności swojego wehikułu finansowego redukcji długu.

Danny Leipziger, wiceprezes Banku Światowego do spraw likwidacji nędzy stwierdził, że wydłużenie okresu wykupu zobowiązań w oparciu o grant Banku Światowego pozwoli ograniczyć narastającą falę pozwów kierowanych przeciwko ubogim krajom przez fundusze-sępy. Bank Światowy szacuje obecnie, że ponad jedna trzecia krajów zakwalifikowanych do programu redukcji zadłużenia stała się już celem pozwów łącznie 38 funduszy. Dotychczas w 26 przypadkach przyznano funduszom prawo do odzyskania należności na łączną kwotę miliarda dolarów.

Jedną z ofiar tych funduszy jest Zambia, która musiała przystać na ugodę sądową w londyńskim Sądzie Najwyższym i zapłacić 15,5 miliona dolarów funduszowi Donegal International zarejestrowanemu na brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Kwota objęła zarówno dług jak i odsetki karne za zwłokę.