Przedsiębiorcy odczuli kryzys

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Business Centre Club, aż 89% polskich firm odczuwa skutki globalnego kryzysu, choć 69% zachowuje optymizm i nie widzi poważnych zagrożeń.

BCC pod koniec kwietnia br. przeprowadził internetowy sondaż wśród niemal 2 tys. swoich członków - menedżerów i właścicieli firm z całej Polski. Aż 89% respondentów przyznało, że odczuwa skutki światowego kryzysu finansowego. To o 3 punkty proc. więcej niż w lutym 2009 r. Dla 31% ankietowanych to bardzo poważny problem, dla 53% - poważny, ale nie zagrażający przyszłości ani płynności finansowej firmy. Jedynie 16% przedsiębiorców nie dostrzega w kryzysie zagrożenia dla funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa.

Skutki kryzysu odczuwane są w firmach głównie z powodu spadku zamówień, malejącego popytu i eksportu (52% wskazań), trudności z dostępem do kredytów bankowych (9%), niepewności, problemów z prognozami (16%).

Wyniki badania wskazują na bardzo negatywną percepcję działań rządu wśród polskich przedstawicieli biznesu. Aż 84% oceniło, że działania i wypowiedzi przedstawicieli rządu, parlamentu, NBP, KNF a także prezydenta i opozycji nie są adekwatne do sytuacji.


Zobacz również