Przedsiębiorcy optymistycznie o IT

Wskaźnik MSI, odzwierciedlający nastroje i oczekiwania polskich przedsiębiorców wobec zastosowania IT, po raz kolejny osiągnął historyczne maksimum i wynosi 2,00.

Rekordowe notowanie publikowanego raz na kwartał przez stowarzyszenie "Komputer w Firmie" i Zakład Gospodarki Informacyjnej i Społeczeństwa Informacyjnego SGH wskaźnika wynika w głównej mierze z optymistycznego postrzegania sytuacji ekonomicznej firm przez małych i średnich przedsiębiorców oraz chęci inwestowania w technologię.

Wyniki badania potwierdzają dobrą kondycję polskiej gospodarki - aż sześć spośród dziewięciu wskaźników cząstkowych tworzących indeks osiągnęło wartości najwyższe w historii badania od listopada 2003 r. Rośnie przekonanie o pozytywnym wpływie inwestycji w IT na przychody i koszty prowadzonej działalności. Michał Goliński, ekspert zespołu badawczego "Komputer w Firmie", zaleca jednak umiar w ocenie sytuacji: "Choć liczba przedsiębiorców dostrzegających pozytywny wpływ IT na wyniki finansowe firmy wyraźnie wzrosła, nadal jednak ponad dwa razy tyle ankietowanych nie widzi takiego wpływu, a ponad 10% twierdzi, że IT nie ma wpływu ani na przychody, ani na poziom kosztów firmy."

Historyczne maksima osiągnęły również wskaźniki oceniające sytuację ekonomiczną firmy oraz wpływ - a ściślej: brak wpływu wydarzeń politycznych na kondycję firmy. "Od pierwszego badania rośnie poczucie uniezależnienia się krajowych przedsiębiorców od bieżących wydarzeń politycznych. W listopadzie 2003 r. ok. 25% respondentów stwierdziło, że wydarzenia te nie mają wpływu na kondycję firmy, natomiast w bieżącej edycji odsetek ten jest już bliski 75% co oznacza, że przedsiębiorcy uodpornili się na zawirowania polityczne i po prostu zajmują się swoim biznesem" - skomentował drugi z ekspertów zespołu, Tomasz Kulisiewicz.