Przedsiębiorcy prounijni

Jak wynika z badań Business Centre Club, aż 99% przedsiębiorców zamierza głosować w referendum za przystąpieniem Polski do UE.

Według przedstawicieli BCC, tak wysoki odsetek przedsiębiorców popierających naszą akcesję świadczy o ich nieufności wobec gospodarczej polityki rządu i nadziei, że po wejściu do UE ustabilizuje się prawo i zostanie ograniczona korupcja.

Przedsiębiorcy liczą, że członkowstwo w Unii pomoże w odseparowaniu gospodarki od polityki, ułatwi zakładanie firm i uzyskiwanie certyfikatów, ograniczy korupcję i przyspieszy prywatyzację wielkich przedsiębiorstw państwowych, a także wymusi reformę finansów publicznych i restrukturyzację rolnictwa, hutnictwa i przemysłu stoczniowego.

Zdaniem Jarosława Mulewicza z Rady Organizatorów, polscy przedsiębiorcy mają nadzieję, że napływ funduszy strukturalnych (5-6 mld euro rocznie) wspomoże rozwój firm. Po przystąpieniu do UE Polska może otrzymywać nawet 30 mld USD rocznie (z wliczeniem offsetu).

Jarosław Mulewicz przewiduje również, że jeśli przepisy zostaną zmienione na korzystniejsze dla inwestorów, do 2010 roku do Polski wpłynie łącznie 130-170 mld USD zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Przedstawiciele BCC są zdania, że po przystąpieniu Polski do UE wzrośnie eksport naszych towarów, głównie artykułów rolnych i żywności przetworzonej, artykułów przemysłu drzewnego i meblarskiego, samochodów i sprzętu RTV. Zaś zachodnia konkurencja wymusi na polskich firmach zastosowanie najnowszych technologii.

BCC przeprowadził badanie w kwietniu br., wśród 1650 przedstawicieli kadry kierowniczej firm z całej Polski.


Zobacz również