Przedsiębiorcy zadowoleni z Unii

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej na zlecenie Konfederacji Pracodawców Prywatnych, "Dwa lata Polski w UE - korzyści i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców", większość firm jest zadowolona z członkowstwa naszego kraju w Unii Europejskiej.

Z badania wynika, że 68% przedstawicieli firm chwali sobie przynależność Polski do UE, 5% uważa, że akcesja miała dla nich negatywne skutki, a 27% nie ma zdania.

Najważniejsze korzyści wymieniane przez ankietowanych, które daje członkowstwo w UE, to łatwiejszy dostęp do unijnych rynków (42%), łatwiejszy dostęp do kapitału (26%), ułatwienie możliwości korzystania z nowoczesnych technologii (17%), możliwość pozyskania nowych dostawców (9%) i pracowników z europejskiego rynku (3%) oraz większą przejrzystość i stabilność przepisów (3%).

Wejście do UE przyniosło także zagrożenia i utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, takiej jak większa konkurencja na krajowym rynku (35%), odpływ wykwalifikowanej siły roboczej za granicę (32%), konieczność dostosowywania się do norm unijnych i zdobywania certyfikatów (29%).

Polskie firmy zaczynają korzystać z możliwości uczestniczenia w unijnych przetargach publicznych - w ubiegłym roku wygrały 42 takie przetargi.

Przedsiębiorcy nadal narzekają na trudności w dostępie do unijnych funduszy strukturalnych. Dla 27% największą przeszkodą jest konieczność początkowego sfinansowania całości inwestycji z własnych środków, dla 24% zbiurokratyzowane procedury, dla 21% uciążliwości związane z wypełnianiem wniosków, a dla 13% brak jasnych informacji o źródłach i zasadach przyznawania środków unijnych.