Przedsiębiorczy Europejczycy

Samozatrudnienie uznane jest za łatwo dostępną formę przedsiębiorczości przez niemal co drugiego Europejczyka biorącego udział w badaniu przeprowadzonym na zlecenie firmy Amway.

Sondaż został przeprowadzony wśród ponad 12 tys. mieszkańców Polski, Austrii, Danii, Francji, Niemiec, Rosji, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch. Ponad 69% ankietowanych wykazuje pozytywną postawę w stosunku do samozatrudnienia. Największymi entuzjastami tak pojmowanej przedsiębiorczości są Duńczycy (89%), Francuzi (79%) i Brytyjczycy (74%). W Polsce zwolennikami samozatrudnienia jest 67% respondentów, na Ukrainie - 61%, w Niemczech i Austrii po 56%. Połowa osób przed trzydziestką rozważa rozpoczęcie własnej działalności biznesowej.

Dla biorących udział w badaniu Europejczyków, samozatrudnienie jako główne lub dodatkowe źródło dochodów jest preferowanym modelem przedsiębiorczości (w Polsce dla 50% respondentów). Zalety tego rozwiązania to: niezależność (42% wskazań w Polsce), samospełnienie (33%) i szanse na dodatkowe źródło dochodów (41%).

Zobacz również:

  • Skutki uboczne szczepionki na COVID-19 [Aktualizacja 26.07.2021r.]
  • Szczepionka od firmy Moderna – skutki uboczne, skład i inne [Aktualizacja 26.07.2021r.]

Największy problem w biznesowym usamodzielnieniu się stanowi brak funduszy. Aż 54% Europejczyków za największą przeszkodę na drodze do samozatrudnienia wymieniło brak kapitału początkowego (w Polsce - 48%). Na drugim miejscu zalał się strach przed porażką - odpowiednio 34% i 41%. Co piąty Europejczyk nie ma dobrego pomysłu na biznes (w Polsce odsetek ten wynosi 29%).