Przedsmak szóstej wersji Softimage|XSI

Firma Softimage, producent znanej aplikacji do tworzenia animacji 3D - Softimage|XSI - zdradziła termin wprowadzenia na rynek kolejnego wydania tego narzędzia. Będzie ono (podobnie jak wcześniejsza edycja) dostępne w trzech wersjach, Foundation, Essentials i Advanced, które bedzie można kupić pod koniec grudnia br.

Odnowiony Softimage|XSI ma odznaczać się m.in. poprawionymi mechanizmami tworzenia animacji postaci oraz zwiększeniem nacisku na współpracę kilku grafików w jednym środowisku roboczym.

Wśród nowości w programie znalazły się:

- Crosswalk - zestaw narzędzi umożliwiających transfer scen 3D pomiędzy Softimage|XSI 6, a innymi aplikacjami (np. 3ds Max bądź Maya)

- Motor (Motion Transformation) - mechanizm ułatwiający łączenie animacji szkieletu postaci i danych dotyczących jego (technologia "motion capture") z modelem pomiędzy XSI i innymi programami

- Delta Referencing - mechanizm upraszczający modyfikację modeli 3D i scen

- Elastic Reality Warper and Morpher - wmechanizm budowany w kompozytora Illusion, pozwala morfować i zniekształcać obrazy i sekwencje

- Quick Shade - szybki podgląd wybranych renderowanych fragmentów animacji z opcją zarządzania wykorzystanymi materiałami oraz obsługą renderera mental ray 3.5 i innych rendererów.

Ceny poszczególnych wersji aplikacji będą wynosić odpowiednio:

- Foundation - 495 USD

- Essentials - 1995 USD

- Advanced - 6995 USD.

Więcej informacji: Softimage