Przedświąteczny ruch na witrynach WWW

Według raportu opublikowanego przez Jupiter Media Metrix, największy wzrost ruchu w okresie przedświątecznym zanotowały serwisy Amazon.com, eBay.com oraz portale Microsoftu.

Z danych przedstawionych przez Jupiter Media Metrix wynika, że AOL Time Warner przyciągnął w listopadzie 84 miliony gości, tym samym liczba użytkowników którzy choć raz odwiedzili witryny AOL Time Warner wzrosła w ciągu roku o 33%. Z kolei portal Microsoftu odwiedziło 75 milionów użytkowników, co oznacza wzrost o 39% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ruch na Yahoo.com wzrósł natomiast o 31%, a portal przyciągnął pod koniec bieżącego roku 72 miliony użytkowników. I choć udział AOL Time Warner w internetowym rynku cyfrowych mediów pozostaje nadal trzykrotnie większy od swojego najgroźniejszego konkurenta Microsoftu, to spadł on w listopadzie 2001 do 27%, z 34% odnotowanych w październiku 2001. Listopadowy raport analizy ruchu sieciowego wykazuje także spadek przeciętnego czasu jaki spędzają internauci w serwisie AOL Time Warner do 433 minut, z 501 minut w październiku bieżącego roku.

Jupiter Media Metrix w swoim najnowszym raporcie zastosowała nową strukturę kategoryzacji danych o ruchu w Internecie, która ocenia teraz kanały portalowe, aplikacje online i komercyjne serwisy takie jak np. AOL, CompuServe czy United Online w 27 kategoriach i 71 podkategoriach. Aby lepiej przedstawiać poziom konsumpcji materiałów online, Jupiter Media Metrix wprowadziła także nowy Internet Access Report, który wyszczególnia najbardziej popularne przeglądarki oraz komercyjne serwisy online, za pomocą których użytkownicy uzyskują dostęp do Internetu.

http://www.jjm.com


Zobacz również