Przegląd bezprzewodowych sieci LAN

Zbyt wiele standardów sieci bezprzewodowych zabiega o względy klientów. Kto dziś zdecyduje się na określony standard, szybko zabrnie w ślepy zaułek. Omówimy teraz specyficzne zalety i wady poszczególnych technologii sieci bezprzewodowych.


Zbyt wiele standardów sieci bezprzewodowych zabiega o względy klientów. Kto dziś zdecyduje się na określony standard, szybko zabrnie w ślepy zaułek. Omówimy teraz specyficzne zalety i wady poszczególnych technologii sieci bezprzewodowych.

O bezprzewodowej transmisji danych dyskutuje się już od wielu lat. Obecnie dynamika rynku jest duża; wszędzie prezentowane są nowe produkty. Szczególnymi beneficjentami transmisji bezprzewodowej są kieszonkowe urządzenia do komunikacji głosowej i przetwarzania danych.

Zalety sieci WLAN

Sieci bezprzewodowe charakteryzują się wieloma zaletami również w zastosowaniach stacjonarnych:

 • brak kabli - możesz wreszcie mieć porządek wokół biurka,
 • brak wtyczek - możesz zapomnieć o niekompatybilnych wtykach,
 • brak połączeń kablowych w biurze - zależnie od poziomu hierarchii sieciowej, która ma być objęta transmisją bezprzewodową, można uniknąć kosztownej instalacji kabli w pomieszczeniach biurowych czy budynkach prywatnych,
 • tworzenie sieci ad hoc - potencjalni partnerzy wyszukiwani są aktywnie, a niezbędne protokoły transmisyjne - negocjowane automatycznie,
 • mobilność - zależnie od charakterystyki danej sieci bezprzewodowej, urządzenia można stosować również w sposób "mobilny". Wielkość komórek sieci i sposób komunikacji z innymi systemami zależą przy tym od wybranej technologii.

Wady sieci WLAN

Wszystkie wyżej wymienione zalety nie powinny wywołać bezkrytycznego entuzjazmu, ponieważ sieci bezprzewodowe mają też wady:

 • koszt szerokości pasma - mimo znaczącego spadku kosztów ta sama szerokość pasma jest w sieciach bezprzewodowych nadal znacząco droższa niż w sieciach kablowych,
 • dostępna szerokość pasma - jest często mniejsza niż w sieciach kablowych, mimo wyższych kosztów,
 • zasięg - w wypadku systemów bezprzewodowych jest często poważnie ograniczony, co nie pozwala uzyskać pożądanej funkcjonalności lub wymusza kompromisy.
 • bezpieczeństwo inwestycji - obecnie na rynku jest wiele rozwiązań, przy czym tylko niektóre mogą liczyć na sukces w perspektywie średniookresowej. Obawa o bezpieczeństwo inwestycji prowadzi w tej sytuacji często do odłożenia decyzji w czasie.
Za pomocą inteligentnych rozwiązań wiele z tych atrakcyjnych cech technologii bezprzewodowych można również zrealizować w sieciach kablowych. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy pewne usługi realizowane są w wyższych warstwach protokołu, niezależnie od rodzaju nośnika fizycznego. Ponieważ producenci bezprzewodowych systemów komunikacyjnych po raz pierwszy stosują nowe możliwości konsekwentnie, a nawet w sposób do pewnego stopnia ujednolicony, są one nieraz mylone z sieciami WLAN.

Wielość rozwiązań

Negatywny wpływ na akceptację sieci WLAN ma obecnie wielość dostępnych rozwiązań i wyższy koszt węzła sieci. Duża liczba konkurujących ze sobą rozwiązań tworzy rażący kontrast w stosunku do sieci przewodowych. Tam dominuje standard Ethernetu. Rynek sieci bezprzewodowych znajduje się natomiast dopiero w fazie rozwoju, choć przewiduje się ogromne przyrosty w następnych latach. Dlatego też wielu producentów wypracowuje sobie dogodną pozycję startową, oferując szczególne funkcje czy cechy.

Niemniej wszyscy producenci zdają sobie sprawę z tego, że rozwiązania niestandardowe nie mają szans na sukces - brak współdziałania z innymi urządzeniami stanowiłby barierę akceptacji rynkowej, a koszty badawczo-rozwojowe i marketingowe byłyby niezwykle wysokie.

Z tych powodów na rynku sieci bezprzewodowych ma miejsce prawdziwy boom konsorcjów. Są to organizacje typu non-profit, które zajmują się koordynacją prac badawczo-rozwojowych i wspólnymi działaniami marketingowymi na rzecz członków organizacji. Jednak niemal wszyscy liczący się producenci półprzewodników, systemów i oprogramowania biorą udział w więcej niż jednym konsorcjum. Są trzy powody takiego stanu rzeczy:

 • wielcy producenci prowadzą tak zróżnicowaną działalność, że zaangażowanie w różnych konsorcjach jest logicznym tego skutkiem;
 • rynek sieci bezprzewodowych jest jeszcze na tyle nieprzejrzysty, że sukcesu określonej technologii nie da się przewidzieć, dlatego niektórzy uważają, że warto postawić na więcej niż jednego konia;
 • po trzecie, obszary zastosowań różnych protokołów mogą różnić się między sobą, a to oznacza różne docelowe segmenty rynku.

Rozwiązania niestandardowe

Powyższe stwierdzenia nie oznaczają bynajmniej, że nie ma specyficznych rozwiązań firmowych. Przeważnie chodzi o niestandardowe rozszerzenia eksploatowanych systemów.

Tempo zmian zmusza producentów do jak najszybszego wprowadzania nowych produktów na rynek, nawet za cenę ryzyka, że nie są w pełni zgodne ze standardem.

Urządzenia bezprzewodowe wymagają obecnie bardzo dobrych projektów układów i systemów, dlatego wydajne systemy pierwszej generacji opierają się zwykle na specyficznych rozwiązaniach własnych firm.

Brak współpracy z innymi urządzeniami nie jest rzeczywistą wadą z punktu widzenia producenta. W ten sposób nabywca zmuszony jest do kolejnych inwestycji. Producenci standaryzowanych urządzeń komunikacyjnych nie mają praktycznie żadnej możliwości zróżnicowania swoich produktów pod względem właściwej funkcji komunikacyjnej. Jakąkolwiek wartość dodaną mogą tworzyć jedynie dodatkowe usługi lub funkcje. Większość z nich wiąże się bezpośrednio z funkcją administrowania siecią. To z kolei w istotny sposób ogranicza możliwości wzajemnego współdziałania.

Wydajny standard, jak choćby IEEE802.11, oferujący przepływność do 11 Mb/s, może wyprzeć z rynku firmy oferujące produkt niestandaryzowany. Tak na przykład firma Radiola, jeden z pierwszych producentów szybkich, ale niestandardowych urządzeń, ogłosiła upadłość. Również firma Proxim była jednym z pierwszych dostawców niestandardowych urządzeń bezprzewodowych.

Scenariusze zastosowań i poziomy sieci

Przegląd bezprzewodowych sieci LAN

Różnorodne wymagania - Różne rodzaje ruchu wymagają odmiennego transferu danych, opóźnienia i współczynnika strat.

W systemach bezprzewodowych są trzy zasadnicze obszary zastosowań: sieci PAN, LAN i sprzężenie sieci. Stosunkowo nowe pojęcie "sieci osobiste" (Personal Area Network - PAN) obejmuje komunikację urządzeń jednego lub nie więcej niż kilku użytkowników na odległość około 10 metrów. Można tu wyróżnić trzy scenariusze.

Sprzężenie urządzeń peryferyjnych. Chodzi o połączenie takich urządzeń, jak drukarki, telefony komórkowe, palmtopy czy aparaty cyfrowe, z komputerem osobistym w celu wymiany lub synchronizacji danych.

Sprzężenie zewnętrznych urządzeń z platformą usługową. Typowym przykładem jest opracowany już dawno przez Ericssona zestaw słuchawkowy do telefonów komórkowych oparty na technologii Bluetooth.

Sprzężenie wielu komputerów PC w celu wymiany danych. Ta architektura jest już bliska klasycznej sieci LAN, można ją więc uznać za przypadek graniczny. W sieciach PAN komunikujące się ze sobą urządzenia znajdują się zwykle w bezpośrednim sąsiedztwie. Przeważnie wystarcza im umiarkowana szerokość pasma. Moduły radiowe urządzeń pracujących w sieciach PAN muszą być bardzo tanie. Tylko wówczas można je implementować w prostych i tanich urządzeniach, uzyskując niezbędną akceptację.