Przegląd i konfiguracja programów pocztowych

Podstawową rolą jaką spełnia Internet jest szybkie przekazywanie wiadomości. W obecnym stadium rozwoju Sieci są one przekazywane w różny sposób - chociażby w postaci popularnych witryn WWW. Największą popularnością cieszy się jednak przede wszystkim poczta elektroniczna.

Podstawową rolą jaką spełnia Internet jest szybkie przekazywanie wiadomości. W obecnym stadium rozwoju Sieci są one przekazywane w różny sposób - chociażby w postaci popularnych witryn WWW. Największą popularnością cieszy się jednak przede wszystkim poczta elektroniczna.

PIERWSZE KROKI

Podstawowa konfiguracja każdego programu pocztowego polega na wprowadzeniu kilku istotnych danych, służących do skonfigurowania ustawień komunikacji pomiędzy klientem poczty (czyli naszym edytorem), a serwerem, na którym założone jest nasze konto (np. serwer dostawcy Internetu).

Najważniejsze dane, które powinniśmy otrzymać od dostawcy to: adres serwera poczty pobieranej (POP3/IMAP4). POP3 i IMAP4 to protokoły służące do ściągania poczty z serwera, najważniejszą różnicą między nimi jest to iż IMAP4 jest wykorzystywany do zdalnej pracy na serwerze dostawcy (czytanie poczty, odpisywanie itp. odbywa się podczas połączenia), zaś POP3 umożliwia nam ściągnięcie całej zawartości naszego konta na własny komputer i już po rozłączeniu się z Siecią przeglądanie skrzynki. Choć nie jest to regułą, w zdecydowanej większości przypadków nazwy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej są identyczne z częścią naszego adresu znajdującą się po znaczku "@".

Kolejną informacją, którą należy uzyskać od dostawcy jest login oraz hasło dostępu do serwera. Zazwyczaj login (zwrot za pomocą którego rejestrujemy się w systemie) naszego konta stanowi pierwszy człon adresu e-mail. Pozostałe informacje ustalamy już sami; imię i nazwisko, katalog, w którym będziemy przechowywać pocztę, język w którym będziemy się porozumiewać z programem, format kodowania polskich liter (niepisanym standardem jest ISO-8859-2) oraz sposób kodowania załączników do listów (np. w standardzie MIME, UUE, BinHex, Base64).

Z uwagi na to, iż ostatnio coraz większą popularność zyskują aplikacje umożliwiające jednoczesny odbiór poczty z kilku kont, naszą uwagę skupiliśmy na programach spełniających to kryterium. Ponadto opisując konkretne rozwiązania staraliśmy się zaprezentować konfigurację programu oraz pokazać sposób dodawania nowych kont.

The Bat 1.020

Ten program pocztowy jako jeden z nielicznych posiada polski interfejs użytkownika, choć w obecnej wersji jest on niestety jeszcze nie dopracowany. The Bat posiada duże możliwości filtrowania poczty, korzystając z nazwy nadawcy, odbiorcy, tematu, oraz treści listu. Standardowym już niemalże elementem jest dołączony do programu słownik ortograficzny (w wersji angielskiej). Ciekawą opcją jest współpraca z wieloma systemami kodowania czcionek, program potrafi automatycznie dokonać konwersji podczas czytania poczty.

Po wybraniu w menu "Account" pozycji "Nowe" uruchomiony zostanie kreator nowego konta. W pozycję "Account name" musimy wpisać nazwę konta - może to być np. adres którego będziemy w nim używać. Kolejna pozycja pozwala nam wybrać katalog, w którym będziemy trzymać zawartość naszej skrzynki. Po zatwierdzeniu "Next" w kolejne okno wpisujemy: nasze imię i nazwisko, adres e-mail oraz organizację (np. nazwa firmy, szkoły lub zostawiamy puste). Następnym krokiem jest wpisanie nazw serwerów SMTP oraz POP3. Kolejne okno zaś zawierać musi nasz login (username) oraz hasło (password). Po wpisaniu danych możemy sprawdzić poprawność konfiguracji i w przypadku nie napotkania błędów rozpocząć pracę z kolejnym kontem.

Wymagania:

PC 486, 16MB, min. 4MB wolnego miejsca na program + dodatkowe miejsce na pocztę, Windows 95/98/NT

Zalety:

- wielojęzyczne menu

- zaawansowane filtrowanie poczty

Wady:

- niedopracowane polskie menu

TranSoft Mail Control 4.0 Preview 8

Wygląd programu i jego konfiguracji przypomina klienta poczty dołączonego do przeglądarki Netscape Communicator. Mail Control umożliwia pracę wielu użytkownikom naraz; każdy może dysponować oddzielnym zestawem kont e-mail, oddzielną książką adresową itp. Dostęp do ustawień poszczególnych użytkowników może być chroniony hasłem. Zaawansowany system filtrowania poczty (zawartość nagłówka, treści itp.), pozwala na łatwe wyszukanie i wydzielenie spamu. Ciekawostką jest możliwość przeglądania zawartości konta podczas połączenia. W wydzielonym oknie ukazują się główne informacje o liście (data utworzenia, adres nadawcy, temat oraz objętość), dzięki czemu możemy ściągnąć tylko wybraną listy.

Dodawanie kont zaczyna się od utworzenia profilu użytkownika programu (menu "Users" pozycja "Add") w tym celu wystarczy podać kolejno: nazwę użytkownika, organizacji, hasło dostępu oraz elektroniczną wizytówkę - V-Card (jeśli takową posiadamy), która będzie dodawana do naszych listów. Kolejnym krokiem jest dodanie konta (menu "Accounts" pozycja "Add"). Najistotniejszymi polami są: "Email address": - nasz adres poczty elektronicznej, "Reply-To address" - adres zwrotny, Send messages from - nasze imię i nazwisko, "Account Type" - typ serwera poczty (POP3 lub IMAP4). Następnie adres serwera POP3/ IMAP4, adres serwera SMTP oraz login i hasło dostępu do konta na serwerze. Istotną sprawą jest zdefiniowanie domyślnego formatu kodowania polskich liter na ISO 8859 w polu "Charakter set". Dodatkowymi opcjami może być ustalenie sposobu kodowania załączników (MIME lub UUE) oraz ustawienie powiadamiania dźwiękiem o nowej poczcie.

Wymagania: PC 486, 16MB, min. 4MB wolnego miejsca na program + dodatkowe miejsce na pocztę, Windows 95/98/NT

Zalety:

- wielojęzyczne menu

- zaawansowane filtrowanie poczty

Wady:

- mało intuicyjne i zbyt rozbudowane menu

Calypso 2.40.41

Calypso jest zaawansowanym klientem poczty elektronicznej, który od wielu lat ma zagorzałe grono zwolenników. Program posiada wiele elementów służących wygodzie użytkownika. Jednym z nich jest dopracowana książka adresowa umożliwiająca gromadzenie wielu danych o adresacie, dodatkowo wsparta dostępem do światowych serwisów adresowych LDAP, takich jak m.in. Four11, BigFoot, WhoWhere i innych. Rozszerzone możliwości filtrowania poczty pozwolą, dzięki sortowaniu listów do różnych obszarów, na łatwe utrzymanie porządku w bazie listów. Możliwość obsługi wielu zestawów kodowania znaków umożliwi bezproblemowe odczytywanie listów nadanych z komputera wyposażonego w nietypowy system operacyjny itp. Mechanizmy zaawansowanej kontroli ortograficznej ustrzegą nas przed przypadkowymi błędami w naszych listach.

Gdy po raz pierwszy uruchomimy program, otworzy się okno oferujące do wyboru dwie opcje - utworzenie nowego konta lub wykorzystanie starych ustawień. Oczywiście wybieramy opcję zakładania konta od początku. Pierwszą informacją jest nazwa ustawień użytkownika (np. imię i nazwisko) oraz katalog, w którym będzie przechowywana poczta. W tym momencie musimy także zdecydować czy na pulpicie Windows ma znaleźć się ikona umożliwiająca uruchomienie programu. Następne okno sugeruje nam założenie hasła blokującego ustawienia programu i dostęp do poczty przed innymi użytkownikami komputera. Dzięki kolejnemu zdecydujemy, czy Calypso ma być domyślnym programem pocztowym systemu Windows, teraz pozostaje nam wybór domyślnego konta pocztowego. Dopiero teraz należy podać nazwę naszego konta (np. adres e-mail), imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej - dane które będą się pojawiały w każdym naszym liście. Po zatwierdzeniu wybieramy typ serwera pocztowego POP3 lub IMAP4, nasz do niego login oraz jego adres. Następnie podajemy hasło dostępu do konta i adres zwrotny, czyli ten na który spływać będą do nas listy. Teraz już tylko podajemy adres serwera SMTP i możemy uruchomić właściwy program, sprawdzić poprawność wpisanych danych lub dodać kolejne konto. Aby dodać kolejne konto już po uruchomieniu programu należy w menu "Mailbox" wybrać opcję "Account", a w niej "Add".

Wymagania: PC 486, 16MB, min. 4MB wolnego miejsca na program + dodatkowe miejsce na pocztę, Windows 95/98/NT

Zalety:

- szablony listów

- zaawansowane filtrowanie poczty

- obsługa serwerów adresowych

Wady:

- mało nowoczesny interfejs

DTS Mail 32 2.50

DTS Mail pomimo swych niewielkich wymagań posiada kilka opcji, którymi nie może się pochwalić wiele innych programów. Najważniejszą jest możliwość wzbogacenia zawartości listu o informację dźwiękową. Produkt oferuje również bardzo prostą, ale czytelną książkę adresową, oraz możliwość korekty ortograficznej listu. Dla uniknięcia zalewu spamem możemy ustalić jaka zawartość listu, bądź jaki nadawca czy temat, kwalifikuje list do usunięcia. Niestety prostota rozwiązanie nie pozwala na dokładniejszą weryfikację niechcianych listów.

Po pierwszym uruchomieniu programu, pojawia się okienko sugerujące nam skonfigurowanie pierwszego konta. W poszczególne miejsca należy wpisać następujące informacje: nasze imię i nazwisko, login do serwera, adres poczty elektronicznej, organizację (np. nazwa firmy, szkoła itp.), adresy serwerów SMTP i POP3. Ostatnią opcją jest podanie hasła dostępu do konta poczty elektronicznej na serwerze dostawcy. Po wpisaniu wyżej wymienionych informacji kolejne okno umożliwia nam ustawienie opcji samego programu. Kolejno są to: możliwość automatycznego sprawdzania zawartości konta zaraz po uruchomieniu programu, częstotliwość sprawdzania poczty, dodawanie adresów pochodzących z otrzymanych listów do książki adresowej, opcję kasowania odebranej poczty z konta dostawcy usług internetowych. Ponadto możemy ustalić czy napisane listy mają być wysyłane natychmiast, czy też w czasie następnego połączenia i czy do odpowiedzi ma zostać dołączona treść listu, na który odpowiadamy. Dostępny jest także wybór programów zewnętrznych umożliwiających obsługę zawartości listów np. przeglądarki do otwarcia adresu internetowego lub odtwarzacza plików muzycznych do odsłuchania pliku dźwiękowego. Program pozwala skonfigurować dodatkowo 5 kont pocztowych, a właściwie serwerów POP3 z których ową pocztę będziemy odbierać. Aby dodać kolejne konto należy w menu "Setup" wybrać opcję "Multi POP3 Setup". W kolejne opcje należy wpisać; adres danego serwera POP3 oraz login i hasło do danego konta.

Wymagania: PC 486, 16MB, min. 3MB wolnego miejsca na program + dodatkowe miejsce na pocztę, Windows 95/98/NT

Zalety:

- dodawanie wiadomości głosowych

Wady:

- mało przejrzysty interfejs

Microsoft Outlook Express

MS Outlook Express jest edytorem poczty dołączanym do przeglądarki Internet Explorer 4. Jest to okrojona wersja (m.in. o menedżera zadań) programu Outlook 97 stanowiącego część pakietu Microsoft Office. Zubożony Outlook wyposażony jest w aplikacje do obsługi poczty elektronicznej oraz grup dyskusyjnych (np. usenetu). Program posiada rozbudowaną książkę adresową, do której pozycje możemy wprowadzać ręcznie lub korzystać z elektronicznych wizytówek V-Card. Odszukanie adresu umożliwi też obsługa serwisów wyszukiwawczych takich jak np. BigFoot, Four11, WhoWhere i innych. Cały interfejs programu jak w większości rozwiązań Microsoftu przeznaczonych na polski rynek jest w pełni spolszczony. Przychodzącą pocztę możemy posortować wg ustalonych reguł oraz porozdzielać do poszczególnych podkatalogów - dzięki czemu zachowujemy porządek w naszej bazie listów.

Konfigurację kont przeprowadzamy za pomocą specjalnego menu, które znajduje się pod poleceniem "Narzędzia". Po wybraniu opcji "Konta" powinno pojawić się okno służące do konfiguracji. Przede wszystkim interesuje nas zakładka "Poczta" - pozostałe opcje pozwalają na skonfigurowanie innych zastosowań edytora (wszystkie usługi, dostęp do grup dyskusyjnych, usługi katalogowe adresów e-mail). Dodawanie konta jest bardzo proste, po prawej stronie okna mamy przycisk "Dodaj", po naciśnięciu którego wybieramy opcję "Poczta" i... uruchamia się Kreator, który za rękę prowadzi nas przez cały proces konfiguracji. W pierwszym oknie powinniśmy wpisać nazwisko i imię, które będą podawane w nagłówku każdego listu. Następnie musimy uzupełnić adres poczty elektronicznej, którego będziemy używali. Kolejną informacją są adresy serwerów poczty (POP3/IMAP oraz SMTP). Po podaniu wszystkich parametrów pojawi się kolejne okienko, w którym wypełnić należy pola identyfikator konta (login) oraz hasło. Następny element to zdefiniowanie nazwy konta. Zaś na koniec pozostaje tylko wybór sposobu łączenia się z Internetem.

Wymagania: PC 486, 16MB, min. 3MB wolnego miejsca na program + dodatkowe miejsce na pocztę, Windows 95/98/NT

Zalety:

- polski interfejs

- intuicyjna obsługa

- sprawdzanie polskiej ortografii

Eudora Pro 4.0.1

Jest to jeden z częściej używanych programów pocztowych. Posiada szereg zalet, zachowując jednocześnie prostotę zarówno konfiguracji, jak i samej obsługi. Program nie jest zbyt bardzo rozbudowany, jeżeli chodzi o opcje konfiguracyjne, posiada jednak wszystkie funkcje niezbędne dla początkującego, oraz średnio zaawansowanego użytkownika. Podczas instalacji oprócz samego klienta poczty elektronicznej możemy zainstalować rozszerzenia Qualcomm PureVoice. Aplikacja ta rozszerzy możliwości programu o przesyłanie, obok listów, również i wiadomości głosowych. Firma Qualcomm wypuściła na rynek jeszcze bezpłatną wersję programu - Eudora Light, różniącą się przede wszystkim tym, iż w wersji Light możemy używać tylko jednego konta pocztowego.

Już na samym wstępie program daje nam możliwość zaimportowania istniejącej konfiguracji innych programów pocztowych (np. Microsoft Outlook Express) lub też skorzystania z automatycznej konfiguracji dostępnej za pomocą specjalnych serwerów. My jednak wybierzemy konfigurację ręczną, od początku ("Create a brand new e-mail account"). W tym przypadku, zaraz po naciśnięciu przycisku "Dalej" zostaniemy zapytani o nasze imię i nazwisko. W kolejnym menu musimy podać nasz adres pocztowy (e-mail). W polu "Login name" wpisujemy nasz login do serwera poczty. W kolejne podać musimy typ protokołu (POP3 lub IMAP) oraz adres serwera poczty przychodzącej. Kolejnym krokiem jest wybranie z paska menu opcji "Tools", "Options", a następnie w polu "Category" uruchomienie opcji "Sending mail". Teraz w polu "SMTP server" wpisać należy adres serwera SMTP. W przypadku, gdy chcemy dodać kolejną osobę (skonfigurować kolejne konto), należy kliknąć w ikonę symbolizującą głowę człowieka, która znajduje się wśród ikon w lewym, dolnym rogu ekranu. Teraz musimy kliknąć prawym przyciskiem myszy na białym polu powyżej, wybrać opcję "New", a następnie należy powtórzyć kroki podobnie, jak przy konfiguracji pierwszego konta pocztowego.

Wymagania:

PC 486, 16MB, min. 4,5MB wolnego miejsca na program + dodatkowe miejsce na pocztę, Windows 95/98/NT

Zalety:

- łatwość obsługi

Wady:

- brak polskiego menu

Pegasus Mail 3.01b

Pegasus Mail jest dość "starym" produktem, dobrze znanym jeszcze z czasów, gdy wśród systemów sieciowych królował Novell NetWare 3.x. Obecnie, najnowsza wersja tego "dziadka" oferuje szereg bardzo zaawansowanych opcji konfiguracyjnych, jednocześnie nie ustępując w prostocie obsługi wielu innym, nowszym klientom pocztowym. Jego niewątpliwą zaletą jest fakt, iż autor nie zarzucił obsługi Novell'a, dzięki czemu program ten wyśmienicie nadaje się do użytku w środowisku opartym (przynajmniej częściowo) na rozwiązaniach sieciowych starszego typu.

Pierwszą czynnością jest podanie ścieżki do katalogu, w którym przechowywana będzie poczta. Teraz należy zdefiniować użytkowników programu (istotne jest zdefiniowanie co najmniej jednego administratora, gdyż tylko on będzie mógł w przyszłości konfigurować program). Program poprosi o podanie nazwy użytkownika oraz uruchomi pomocnika, który "za rączkę" poprowadzi nas przez dalszą konfigurację programu. I tak w kolejnych okienkach musimy podać swój adres pocztowy (e-mail) oraz adres serwera POP3. W następne okienko należy wpisać login oraz hasło do serwera. Kolejnym krokiem jest podanie adresu serwera SMTP. Ostatnią rzeczą o jaką zapyta się nas kreator jest sposób podłączenia do sieci Internet. Tutaj mamy dwie możliwości: DialUp, czyli połączenie przez modem, lub stałe podłączenie, np. poprzez sieć LAN. Po uruchomieniu programu mamy szereg możliwości konfiguracyjnych, z czego najistotniejszą jest w menu "Tools" opcja "Options", gdzie w zakładce "General" w polu "Personal name" podać powinniśmy swoje imię i nazwisko. Jeżeli chcielibyśmy skonfigurować kolejne konto pocztowe musimy wybrać zakładkę "Adresses" oraz opcję "User management", następne kroki są analogiczne jak przy konfiguracji pierwszego konta pocztowego.

Wymagania:

PC 486, 16MB, min. 5MB wolnego miejsca na program + dodatkowe miejsce na pocztę, Windows 95/98/NT

Zalety:

- ogromne możliwości konfiguracyjne

Wady:

- utrudnione używanie kilku kont pocztowych