Przeglądanie sterty śmieci

IBM alphaWorks udostępniło nową wersję narzędzia diagnostycznego do badania procesu 'zbierania śmieci' (garbage collection) w aplikacjach Javy. GCCollector w czytelny sposób przedstawia informacje dostarczane przez mechanizm 'garbage collection' maszyny wirtualnej Javy.

Za pomocą tego narzędzia można zoptymalizować parametry mające wpływ na działanie garbage collectora (GC) - mechanizmu odpowiadającego za zwalnianie nieużywanej już przez program pamięci. GCCollector jest przystosowany do działania z maszyną wirtualną Javy (JVM) firmy IBM. Analiza działania GC może być przeprowadzona zarówno dla aplikacji samodzielnych, jak i biznesowych J2EE. Ma ona krytyczne znaczenie przy optymalizacji działania programów i wykrywania 'wąskich gardeł'. GCCollector śledzi częstość cykli GC, czas zużywany na kolejne fazy pracy i inne ważne dane, mające znaczenie przy optymalizacji.

Program przechwytuje z maszyny wirtualnej dane wysyłane przez garbage collectora i prezentuje je w postaci czytelnych wykresów i danych tekstowych, wyliczając też podstawowe statystki. Narzędzie doskonale nadaje się do badania mocno obciążonych aplikacji biznesowych działających pod serwerem aplikacyjnym WebSphere.

Więcej informacji


Zobacz również