Przeglądarki na start

Surfowania po zasobach World Wide Web nie sposób rozpocząć bez poprawnego skonfigurowania przeglądarki internetowej - aplikacji stanowiącej wrota do cyberprzestrzeni, świata bez granic.


Surfowania po zasobach World Wide Web nie sposób rozpocząć bez poprawnego skonfigurowania przeglądarki internetowej - aplikacji stanowiącej wrota do cyberprzestrzeni, świata bez granic.

Najpopularniejsze przeglądarki WWW to Microsoft Internet Explorer i Netscape Navigator. Pomimo że dzielą je znaczące różnice w interpretacji oraz wizualizacji dokumentów HTML, obie oferują zbliżone funkcje i ułatwienia. Instalacja obu pakietów nie powinna sprawić większych problemów.

Netscape Navigator 4.61

1. Instalację rozpoczynamy od odnalezienia i uruchomienia pliku cp32e461.exe.

2. Zaznaczamy kolejno przycisk Next i Yes (potwierdzenie zaakceptowania warunków umowy licencyjnej)

Przeglądarki na start
3. W polu Destination Directory wpisujemy (lub wybieramy po wciśnięciu przycisku Browse) ścieżkę dostępu do katalogu, w którym ma zostać zainstalowany Navigator, oraz decydujemy o rodzaju instalacji - początkującym polecamy typowy zestaw komponentów (Typical).

4. W przypadku wyboru opcji Custom mamy możliwość dokładnego określenia, które komponenty pakietu mają zostać zainstalowane - z oferowanych składników z pewnością przyda się RealPlayer G2 i Multi-media Support (obsługa plików multimedialnych).

5. Następnie musimy określić, które typy plików będą domyślnie otwierane przez Netscape Navigatora - jeśli preferujemy inne narzędzia internetowe powinniśmy odznaczyć wybrane pozycje.

Przeglądarki na start
6. Na zakończenie decydujemy czy instalowana przeglądarka będzie domyślnym programem do obsługi sieci WWW. Zaznaczając odpowiednie okna dialogowe decydujemy czy (kolejno): Navigator będzie naszą domyślną przeglądarką, stroną startową będzie Netcenter (www.netcenter.com) oraz czy chcemy korzystać z Navigatora do przeszukiwania zawartości Sieci.

7. Wybieramy kolejno Next i Install, po czym program rozpocznie kopiowanie plików.

8. Po zakończeniu kopiowania klikamy przycisk Finish i czekamy na ponowne uruchomienie komputera (proces przeprowadzi Instalator).

MS Internet Explorer 5.0 PL

Przed instalacją należy sprawdzić czy mamy sprawne połączenie z Internetem - pewna część plików instalacyjnych jest pobierana z serwera Microsoftu podczas instalacji.

1. Znajdujemy i uruchamiamy plik ie5setup.exe.

2. Gdy pojawi się ekran informujący o treści umowy licencyjnej, zaznaczamy pole Akceptuję umowę i klikamy przycisk Dalej.

3. Wybieramy opcję Instalacja minimalna lub (opcja dla zaawansowanych użytkowników) Dostosuj Przeglądarkę.

Przeglądarki na start
4. W przypadku uruchomienia drugiej opcji możemy wybrać interesujące nas komponenty, a także określić katalog, w którym zainstalowana zostanie przeglądarka (górne okno dialogowe).

Po wybraniu przycisku Zaawansowane... mamy dostęp do dodatkowych opcji konfiguracyjnych.Zaznaczenie pierwszej z nich pozwala zostawić dotychczasową przeglądarkę jako domyślne narzędzie do przeglądania zasobów internetowych, druga umożliwia koegzystencję starszej oraz nowszej wersji aplikacji (aby wybrać tę opcję, musimy mieć zainstalowaną wersję 4.0 MS IE). Po zaznaczeniu ostatniego pola program instalacyjny kopiuje potrzebne pliki z Sieci i zapisuje je na dysku, nie kontynuując instalacji programu. Za pomocą tej metody można przygotować wersję instalacyjną Internet Explorera nie wymagającą podczas kolejnej instalacji połączenia z serwerem Microsoftu.