Przełączanie z górnej półki


Dwa w jednym

W 1992 roku 3Com rozpoczął projektowanie urządzenia łączącego cechy przełącznika i routera. Miało ono zwiększać wydajność przesyłania pakietów z jednoczesnym zachowaniem funkcjonalności przełączania i określania trasy. W ten sposób udałoby się również zmniejszyć liczbę urządzeń, którymi trzeba zarządzać, oraz obniżyć koszty poniesione na ich zakup. Pierwotnie tego typu produkty łączyły sprzętowe przełączanie z programowym routingiem. W takim przypadku przełączanie było bardzo wydajne, natomiast określanie trasy nie. Stanowiło to niewątpliwie postęp, ale w przypadku firm, którym zależało na wydajności, nie nadawało się do użycia. Zdecydowaną poprawę sytuacji przyniosło wprowadzenie do mechanizmu routingu rozwiązania sprzętowego.

Nowa technologia, zastępująca rozwiązania programowe sprzętowymi, przyczyniła się do kilkudziesięciokrotnego zwiększenia wydajności. Wydajność routingu wzrosła w zależności od urządzenia z 50 do 100 tysięcy pakietów na sekundę (p/s), a w niektórych przypadkach do 1,1 miliona p/s. Procesory ASIC (Application Specific Integrated Circuits) pozwalały na wypełnianie funkcji routingu z pełną prędkością. Do chwili obecnej na rynku pojawiła się już trzecia generacja switchy trzeciej warstwy, są nimi przełączniki wykorzystujące technologię FIRE ASIC (Flexible Intelligent Routing Engine). FIRE stosuje mechanizm rozproszonego przetwarzania pakietów DPP (Distributed Packet Processing), w którym wiele jednostek niezależnie od siebie przekazuje pakiety przez system. Podczas gdy pakiet podróżuje przez układ ASIC, system wykonuje inne czynności takie jak: kierowanie ramek do warstwy przełączania lub routingu czy transmisja pakietów. Zastosowanie tej technologii pozwala na transmisję rzędu 3,5-64 milionów pakietów na sekundę. Dodatkowymi funkcjami zwiększającymi możliwości szybkiego przełączania są: dynamiczna skalowalność pamięci (DSM), możliwość złożonego kolejkowania oparta na technologii 802.1p/Q, automatyczna klasyfikacja ruchu.

Szybkość, a nawet więcej

Zastosowanie przełączników warstwy trzeciej daje jeszcze inne korzyści. Zdolność kontroli przepływu pakietów, w jaką wyposażono urządzenia tej klasy, pozwala na dostosowanie szerokości pasma do każdego z portów obsługujących poszczególne segmenty (podsieci). Mówiąc prościej, administratorzy mogą przypisać poszczególnym gniazdom tego urządzenia taką przepustowość, na jaką mają ochotę. Przełącznik warstwy 3 może również kontrolować priorytety każdego z pakietów. Priorytetami zarządza sprzęt, co powoduje zmniejszenie opóźnień, przyspiesza transmisję danych o wysokim stopniu ważności oraz pozwala unikać przeciążeń. Kolejną funkcją tego typu urządzeń jest możliwość definiowania filtrów nakładanych na protokoły lub porty. Blokowanie przez administratora niektórych tras lub protokołów jest stosowane głównie dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Rozbudowa o Layer 3 Switching

Przełączanie z górnej półki

Zastosowanie przełączania w warstwie 3 pozwala na routing z pełną przepustowością łącza.

Podstawowymi urządzeniami z rodziny SuperStack II, które wykorzystują tę technologię, są SuperStack II Switch 1100/3300 z modułem warstwy 3 i SuperStack II Switch 4007 z modułem warstwy 3. Dla firm mających w swoich sieciach produkty SuperStack, 3Com przygotował moduł rozszerzający switche o możliwość przełączania w warstwie trzeciej. Moduły te, tak jak i moduły technologii Ethernetu gigabitowego, montowane są w specjalnym gnieździe z tyłu przełączników. Przy jego zastosowaniu możliwe jest przełączanie w różnych topologiach, pracujących z takimi protokołami jak np. IP, IPX czy AppleTalk. Moduł ten to najprostszy i najtańszy sposób wprowadzenia szybkiego routingu do istniejącej struktury sieci.

Zastosowanie przełączania w warstwie trzeciej

Nowa technologia przełączania oferuje wiele korzyści, daje administratorom potężne narzędzie do zarządzania przepływem ruchu w sieci. Dzięki niej sieć staje się nie tylko wydajniejsza, ale i zarządzalna. W każdej chwili można zwiększyć lub zmniejszyć przepustowość wybranego segmentu. Zakup technologii Ethernetu gigabitowego poleca się więc przede wszystkim wtedy, gdy sieć jest intensywnie obciążona ruchem szkieletowym. Połączenia różnych topologii, które wymagają bardzo dużej przepustowości, są również idealną platformą dla tej technologii. Jak widać, zastosowanie przełączania w warstwie trzeciej przeznaczone jest do firm mających sieci o skomplikowanej i dużej strukturze. Stanowi rozwiązanie z ogromną przyszłością, przeznaczone głównie do błyskawicznie rozwijających się aplikacji multimedialnych.