Przemalować Windows

Windows Me ma napełnić kasę Microsoftu, zanim Whistler zjednoczy linię systemów domowych z przeznaczonymi do zastosowań sieciowych. Jakie nowości wprowadza milenijna edycja Windows i czy można po prostu dołączyć nowe funkcje do zainstalowanego Windows 95/98?

Windows Me ma napełnić kasę Microsoftu, zanim Whistler zjednoczy linię systemów domowych z przeznaczonymi do zastosowań sieciowych. Jakie nowości wprowadza milenijna edycja Windows i czy można po prostu dołączyć nowe funkcje do zainstalowanego Windows 95/98?

Nowa odsłona Windows nie wykazuje poważnych wad, lecz nie należało ich się spodziewać ze względu na konserwatywne wstępne założenia producenta. Jeśli Twój system spełnia wymagania sprzętowe, które zwiększają się z wersji na wersję Windows, kilka argumentów przemawia za zainstalowaniem milenijnej edycji systemu. Kusi bowiem dodatkowymi narzędziami i po części zabezpiecza na wypadek nieumyślnych modyfikacji systemu przez użytkownika. Amerykańscy dziennikarze ochrzcili tę funkcję mianem "cool idiot proofing".

Z drugiej strony nie pochlebia systemowi, że w mediach i oświadczeniach Microsoftu ciągle mówi się o modułach Media Player i Movie Maker, lecz niewiele uwagi poświęca się rdzeniowi systemu operacyjnego. Tymczasem po szczegółowym porównaniu z poprzednimi wersjami Windows oraz przeglądzie aplikacji zawartych w wersji Me nasuwa się wątpliwość, czy opłaca się wydawać pieniądze na aktualizację systemu. Dodatki nie są aż tak interesujące, jak można by się spodziewać. Zresztą odpowiedniki większości z nich można mieć bezpłatnie lub za niewielką cenę. Nowe zabezpieczenia mają pewne wady. A doświadczeni użytkownicy są zapewne niepocieszeni sztucznym wyeliminowaniem trybu MS-DOS.

Przywracanie systemu - funkcja archiwizuje Rejestr, wybrane pliki konfiguracyjne i biblioteki DLL.

Przywracanie systemu - funkcja archiwizuje Rejestr, wybrane pliki konfiguracyjne i biblioteki DLL.

Po lekturze niniejszego artykułu ocenisz sam, czy warto zainwestować w Windows Me. Na kolejnych stronach znajdziesz ugruntowane analizy techniczne najbardziej atrakcyjnych nowości z repertuaru milenijnej odsłony Windows oraz praktyczne wskazówki ich wykorzystania. Oprócz tego opisujemy bezpłatne i shareware'owe alternatywne narzędzia, które można zainstalować w Windows 95/98.

<span class="srodtytul">Przywracanie systemu</span>

<font color="red">Opis funkcji Wprowadzając funkcję przywracania systemu, projektanci Windows Me nawiązują do tradycji zapoczątkowanej w Windows 95 narzędziem ERU (Emergency Recovery Utility) i kontynuowanej w Windows 98 programem ScanReg. Funkcja ta tworzy zapasowe kopie plików systemowych w regularnych odstępach czasu i pozwala w sytuacjach awaryjnych odtwarzać poprzedni stan systemu.

Przez cały czas działa w tle (za pośrednictwem narzędzia Harmonogram zadań) program PCHSCHD.EXE, który codziennie sporządza awaryjną kopię określonych plików. W menu Start (Start | Programy | Akcesoria | Narzędzia systemowe) znajduje się polecenie Przywracanie systemu (odnośnik do pliku RSTRUI.EXE). Pozwala ono w każdej chwili odtworzyć stan systemu na podstawie zarchiwizowanych danych z określonego czasu. Ponadto możesz utworzyć nim dodatkowe kopie zapasowe, na przykład przed dokonaniem modyfikacji w Rejestrze.

Jeżeli przez pewien czas użytkownik nie instalował żadnych aplikacji, polecenie Przywracanie systemu skopiuje wszystkie pliki Rejestru i wybrane zbiory konfiguracyjne INI. Kopia przybierze na objętości, gdy Instalator systemu Windows zgłosi modyfikacje bibliotek DLL i plików systemowych. Wówczas wchodzą one w skład archiwizowanych plików. Dzięki temu w razie awarii można odtwarzać nie tylko Rejestr, lecz również starsze wersje plików systemowych. Liczba przechowywanych kopii zależy od ilości miejsca dostępnego na twardym dysku.

Jednak nie możesz oczekiwać cudów. Aplikacje, które zostały wgrane po wybranym punkcie archiwizacji, wymagają ponownego zainstalowania. Ponadto programy, które przestały działać w wyniku przywrócenia poprzedniego stanu systemu, nie są usuwane, lecz zaśmiecają twardy dysk. Przywracanie systemu wymaga sporo miejsca. Według ustawień domyślnych, systemprzydziela tej funkcji ponad 10 procent pojemności dysku. Jednak najgorszą wadą jest to, że pliki są archiwizowane na tym samym dysku co system operacyjny. Dlatego awaria dysku oznacza brak możliwości skorzystania z zapasowej kopii. Jeśli nie uda Ci się uruchomić Windows Me, nie będziesz mógł zrekonstruować plików systemowych. A gdy wczytasz system (DOS) z dyskietki startowej, dostępny okaże się tylko program ScanReg służący do przywracania Rejestru.

<font color="red">Użytkowanie Pomijając ręczne ustalanie punktu kontroli, Przywracanie systemu nie oferuje zbyt wielu opcji. Ale przynajmniej pozwala zmniejszyć ilość pamięci dyskowej przeznaczanej na kopie plików systemowych. Otwórz w tym celu Panel sterowania i klikaj kolejno ikonę System, kartę Wydajność i przycisk System plików. Następnie zmniejsz za pomocą suwaka Miejsca na dysku niezbędne do przywrócenia systemu bieżącą pojemność bufora na przywracanie plików systemowych. Ponadto można zablokować archiwizowanie plików systemowych. Wskaż w tym celu kartę Rozwiązywanie problemów i zaznacz pole wyboru Wyłącz przywracanie systemu. Jednakże odradzamy korzystanie z tej możliwości.

<font color="red">Alternatywa w Windows 95/98 W gruncie rzeczy opisany mechanizm archiwizowania plików systemowych to nic innego jak sprytny sposób kopiowania plików. Kopiując regularnie pliki SYSTEM.DAT i USER.DAT na zewnętrznym nośniku danych, uzyskasz zapasowe kopie Rejestru. W podobny sposób możesz archiwizować zbiory konfiguracyjne INI. Metoda ta daje wyższy stopień bezpieczeństwa, ponieważ awaryjne kopie znajdują się na innym, niezależnym nośniku danych.

Archiwizacja pozostałych plików systemowych nie jest taka prosta. Skuteczna metoda jednorazowego skopiowania całego systemu, którą kilkakrotnie przedstawialiśmy na łamach PCWK, opiera się na poleceniu Xcopy32. Przejdź do trybu MS-DOS i wpisz następujący wiersz:

xcopy32########

/k /r /e /i /s /c /h######

c:\windows\*.* c:\backup\#####

W razie awarii wystarczy wczytać system z dyskietki startowej i wykonać dwie operacje zmiany nazwy katalogu - na przykład \WINDOWS na \WIN_OLD i \BACKUP na \WINDOWS.

<span class="srodtytul">Nadzorowanie plików systemowych</span>

<font color="red">Opis funkcji Funkcja nadzorowania plików systemowych ma za zadanie zabezpieczać określone katalogi i istotne zbiory przed niepożądanymi modyfikacjami. Oferuje niniejszym ochronę przed fatalnymi w skutkach błędami użytkownika (nieumyślne usunięcie, przemieszczenie lub zmiana nazwy pliku), a także przed instalatorami niektórych aplikacji, które gwałcąc ogólnie przyjęte zasady, zamieniają pliki systemowe.

Zasadę działania nowej funkcji można zaobserwować na podstawie próby "zaatakowania" systemu. Przykładowo wydaje się, że można usunąć plik SYS.COM. Jednak po jednej czy dwóch sekundach zbiór, o dziwo, pojawia się na swoim miejscu - niezależnie od tego, z jakiego programu (Explorera, Eksploratora, aplikacji Windows czy programu dosowego) zainicjowano usunięcie zbioru systemowego.

Zatem nadzorowanie plików w poważnym stopniu przyczynia się do zwiększenia integralności systemu operacyjnego - pod warunkiem, że wybierając zbiory podlegające zabezpieczeniu, Microsoft uwzględnił wszystko, co istotne.