Przemysł mniej aktywny

Indeks aktywności przemysłu USA spadł we wrześniu br. o jeden punkt w porównaniu z sierpniem.

Jak podał amerykański Instytut Zarządzania Podażą (ISM), indeks aktywności w przemyśle spadł do 53,7 punktu z 54,7 punktu miesiąc wcześniej. Prognozy analityków przewidywały tymczasem wzrost indeksu do 55 punktów.

Sektor przemysłowy wytwarza jedną szóstą Produktu Krajowego Brutto w USA. Indeks aktywności ekonomicznej ISM opracowywany jest na podstawie ankiet przeprowadzanych co miesiąc wśród menedżerów zaopatrzenia 350 firm z branży wytwórczej. Granicą indeksu oddzielającą rozwój od spadku aktywności w przemyśle jest poziom 50 punktów.