Przemysł rośnie, budownictwo maleje

Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w grudniu 2003 r. wzrosła koniunktura w przemyśle, zaś spadła w handlu i w budownictwie.

W grudniu br. wskaźnik koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wzrósł do plus 7 punktów, wobec plus 4 w listopadzie br. Jest to jednak jedyny wzrost. W budownictwie w grudniu br. wskaźnik koniunktury spadł do minus 25 punktów z minus 14 punktów w listopadzie br. Wartość minus 25 punktów osiągnął również wskaźnik koniunktury w handlu, wobec minus 19 punktów w listopadzie br.

W porównaniu z wynikami sprzed roku, wskaźnik koniunktury przemysłowej wzrósł, a spadł w budownictwie i handlu detalicznym.


Zobacz również