Przenoszenie dokumentów Worda do QuarkXPress


3. Zaimportuj plik

Nadszedł czas na zaimportowanie pliku do Quarka. Wykorzystanie kilku opcji pozwoli osiągnąć oczekiwane rezultaty.

Choć możliwe jest kopiowanie i wklejanie tekstu z Worda do Quarka, nie jest to zalecane, ponieważ niektóre znaki (takie jak symbole wypunktowania) mogą zniknąć, a także następuje utrata formatowania tekstu. Zamiast tego należy użyć polecenia File: Get Text w Quarku (3a) .

Przenoszenie dokumentów Worda do QuarkXPress

Rys. 3a, 3b, 3c

Podczas importowania dokumentów trzeba włączyć opcje Convert Quotes (3b) i Include Style Sheets (3c) w oknie dialogowym Get Text. Pierwsza z tych opcji przekształca proste cudzysłowy (") with prawdziwymi cudzysłowami ("), a także podwójnych półmyślników (--) znakiem myślnika (-). Z kolei opcja Include Style Sheets nakazuje Quarkowi zaimportowanie wszystkich używanych stylów znakowych i akapitów. Wyłączenie opcji sprawia, że Quark ignoruje style Worda, nakłada aktualnie wybrany styl w ramce tekstowej, a następnie kładzie formatowanie Worda na styl lokalny.

Oznacza to bardzo poważne problemy, a ich usunięcie z pewnością nie będzie proste.

Po kliknięciu przycisku Open Quark porówna style w pliku Worda ze stylami dokumentu Quarka. Występowanie stylów o tej samej nazwie powoduje wyświetlenie zapytania o styl, którego należy użyć (styl Normal zawsze wywołuje takie zapytanie).

W większości przypadków należy wybrać opcję Use Existing , dzięki czemu Quark zignoruje definicje stylów Worda i użyje własnych. Kliknij opcję Repeat For All Conflicts, aby wybrać to ustawienie dla wszystkich pozostałych stylów, dzięki czemu nie będzie konieczne wielokrotne klikanie przycisku Use Existing (3d). Podsumowując, Quark odrzuci a wszystkie definicje stylów Worda i zastosuje własne ustawienia, które będą wyglądały lepiej w druku.

Przenoszenie dokumentów Worda do QuarkXPress

Rys. 3d

Niektóre rodzaje tekstu nie są nigdy odczytywane w żądany sposób. Choć Quark może odczytać przypisy na stronie, zawsze je umieszcza w przypisach końcowych na końcu dokumentu, a nie na dole strony. Co gorsza, usuwane są również automatyczne wypunktowania i wyliczenia, co grozi znacznie poważniejszymi skutkami. Zapisanie dokumentu Worda w formacie RTF potrafi rozwiązać ten problem, ale z niewiadomych przyczyn przypisy w dalszym ciągu mogą sprawiać problemy.

Warto zwrócić uwagę, że Quark często poprawia filtr importu dokumentów Worda, należy więc regularnie odwiedzać stronę internetowąhttp://www.quark.com.

4. Usunięcie lokalnych opcji formatowania

Czasami dokument Worda, który został wysłany do innego użytkownika dla edycji, powraca ze zmienioną czcionką lub kolorem tekstu. Lokalne opcje formatowania zostały nałożone na istniejące definicje stylów znakowych lub akapitów, co prawdopodobnie miało ułatwić odczytanie tekstu na ekranie. Niestety, znacznie utrudni to pracę. Aby rozwiązać ten problem, konieczne jest usunięcie lokalnych opcji formatowania.

QuarkXPress informuje użytkownika o obecności lokalnych opcji formatowania poprzez wyświetlenie znaku plusa obok nazwy stylu w palecie Style Sheets. Podczas importowania pliku Worda z ustawieniami lokalnymi (takimi jak zmodyfikowany rodzaj lub wielkość czcionki), znak plusa nigdy nie znika.

Pomimo próby ponownego zastosowania tego lub innego stylu opcje formatowania lokalnego pozostają aktywne.

Aby możliwe było usunięcia wszystkich ustawień formatowania lokalnego akapitu, należy kliknąć z klawiszem Option nazwę stylu w palecie Style Sheets (można również wybrać opcję No Style, a następnie zastosować ponownie styl )(4a).

Przenoszenie dokumentów Worda do QuarkXPress

Rys. 4a

Jest to prosty sposób naprawiania nagłówków i tytułów. Ta metoda powoduje jednak usunięcie również przydatnych opcji formatowania, takich jak kursywa. Oznacza to, że jej użycie dla treści dokumentu nie jest zalecane.

W takim przypadku należy zmienić styl akapitu w taki sposób, aby zawierał opcje formatowania

które należy usunąć(4b) .

Przenoszenie dokumentów Worda do QuarkXPress

Rys. 4b

Jeśli, na przykład, dla całego dokumentu użyto czcionki Verdana o wielkości 14 punktów, należy dodać tę czcionkę do definicji stylu w Quarku. Teraz można przywrócić poprzednią definicję stylu (4c).

Przenoszenie dokumentów Worda do QuarkXPress

Rys. 4c

Spowoduje to prawidłowe sformatowanie tekstu za pomocą czcionki o żądanej wielkości. Zachowane zostanie również lokalne ustawienie pochylenia czcionki.

Quark zwykle importuje więcej stylów, niż jest to potrzebne. Praktycznie w każdym przypadku dodawany jest styl znakowy Default Paragraph Font.

Aby usunąć nieużywane style w Quarku, należy wybrać polecenie menu Edit: Style Sheets, a następnie użyć opcji Style Sheets Not Used z menu Show.

Teraz zaznaczymy wszystkie style na liście (klikamy pierwszy z nich, a następnie klikamy z klawiszem Shift ostatnią nazwę na liście) i używamy przycisku Delete.