Przenoszenie dokumentów Worda do QuarkXPress


7. Konwersja słowników Worda

Właśnie skończyliśmy opracowywanie dokumentu w Quarku i musimy jedynie sprawdzić jego pisownię. Do tego mogą się przydać słowniki użytkownika z Worda. Nie jest to skomplikowana czynność, wymaga bowiem wykonania prostej konwersji.

Otwieramy słownik Worda w edytorze tekstu, takim jak BBEdit (7a). Nietrudno zauważyć, że słownik zawiera listę słów w alfabetycznej kolejności. Zaznaczamy całą zawartość pliku i kopiujemy ją do schowka (x-C). Przechodzimy do Quarka i wklejamy listę (x-V) w pustej ramce tekstowej.

Przenoszenie dokumentów Worda do QuarkXPress

Rys. 7a, 7b

Aby dodać te słowa do słownika Quarka, musimy najpierw utworzyć nowy słownik użytkownika (lub wybrać już przygotowany) poprzez użycie polecenia Utilities: Auxiliary Dictionary. Umieszczamy kursor tekstowy na liście słów i wybieramy polecenie Utilities: Check Spelling: Story (7b).

Przenoszenie dokumentów Worda do QuarkXPress

Rys. 7c

Klikamy przycisk OK w oknie dialogowym Word Count, a następnie przytrzymując klawisze Option i Shift, klikamy przycisk Done w oknie dialogowym Check Story (7c) . Spowoduje to dodanie wszystkich nieznanych słów do słownika użytkownika w Quarku.