Przepisy o łapówkach

Jak wynika z raportu Polskiej Akademii Nauk, przygotowanego dla Fundacji Batorego, Polska ma dobre prawo antykorupcyjne, ale w powszechnym odczuciu jest krajem skorumpowanym.

Wynika to przede wszystkim ze społecznego przyzwolenia na dawanie łapówek, a wprowadzenie rok temu nowych przepisów antykorupcyjnych wcale nie wpłynęło na zwiększenie wykrywalności przestępstw tego typu.

Przepisy dotyczące skorumpowania funkcjonariuszy publicznych są w pełni dostosowane do konwencji międzynarodowych. Jednak światowych standardów nie spełniają przepisy dotyczące karalności korupcji w sektorze prywatnym i płatnej protekcji oraz handlu wpływami. Raport za kontrowersyjny uznał przepis zapewniający bezkarność sprawcy korupcji, który zawiadomi władze o fakcie wręczenia łapówki.