Przepracowani i wypaleni

Według nowego raportu firmy Mercury 13% brytyjskich CIO pracuje więcej niż 60 godzin tygodniowo (tydzień ma 168 godzin, więc zapewne niektórzy z nich więcej niż połowę życia spędzają poza pracą - red.).

Najdłużej pracujący i zarazem jedni z najmniej efektywnych (tego dowodzi raport Trade Union Congress z sierpnia 2003) w Europie - taki obraz brytyjskich dyrektorów do spraw informatycznych kreśli najnowszy raport Mercury. 13% CIO z Wysp wyrabia tygodniowo ponad 7,5 dniówki.

Ponad jedna trzecia ankietowanych Brytyjczyków (35%) pracuje od 48 do 60 godzin tygodniowo, a tylko 2% pracuje mniej niż 36 godzin tygodniowo. Przypomnijmy, że europejskie przepisy o czasie pracy dopuszczają 48 godzinny tydzień pracy. Wielka Brytania implementowała odpowiednią dyrektywę pozostawiając furtkę dla przekroczenia tych limitów - klauzulę opt-out. Pracownik podpisujący odpowiednią deklarację może pracować dłużej, niestety często dzieje się to pod przymusem pracodawcy (http://www.cxo.pl/news/65381.html ). Unia Europejska dokonuje obecnie oceny tej implementacji dyrektywy.

Badanie zlecone przez Mercury zostało przeprowadzone wśród CIO z dużych firm z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Analizy danych podjęli się specjaliści z Manchester Business School. Odkryli oni, że brytyjscy dyrektorzy IT są w tym gronie najbardziej przepracowani – i zarazem najmniej produktywni. We Francji tylko 3% ankietowanych CIO pracuje ponad 60 godzin tygodniowo a w Niemczech – tylko 2%.

Wiceprezes Mercurego ds strategii skomentował wyniki następująco: "Business w Wielkiej Brytanii ciągle koncentruje się na takich sprawach związanych z efektywnością pracy jak stres w pracy albo zwolnienia chorobowe, tymczasem prawdziwe ryzyko niskiej produktywności może leżeć gdzie indziej. Inaczej niż we Francji i Niemczech dyrektywa UE w sprawie czasu pracy nie została przyjęta w prawie Wielkiej Brytanii w formie dającej szansę na zwiększenie produktywności. CIO nie mają czasu ani energii przemyśleć kwestie strategii, ponieważ wypalają się w 60 tygodniowym tygodniu pracy."

CIO pracujący od 48 do 60 godzin tygodniowo rzadziej niż pracujący normalnie uważali, że przekraczają limity wyznaczone dyrektywą o czasie pracy. 15% wszystkich CIO w ogóle nie słyszało o istnieniu przepisów i limitów wynikających z dyrektywy. Największą niewiedza wykazywali się przy tym najmniej zagrożeni jej przekroczeniem CIO niemieccy (39%), znacznie rzadziej dotyczyło to CIO francuskich (12%).